دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اعتراف مقام ارشد بانکی عرب به تاثیر تحریم ایران بر اقتصاد منطقه

سرویس بین الملل ـ «عدنان یوسف» رئیس اتحادیه بانک های کشورهای عربی گفت: اگرچه وضعیت بانک های عربی خوب است اما در حال گذر از «جنگ ارز» در منطقه هستیم.به گزارش «»، وی با اشاره به موضوع تحریم ها در ایران گفت: تحریم های ایران بر تراز بانک های منطقه اثر منفی داشته و اقتصاد کشورهایی از منطقه که بر اساس درآمدنفتی پایه ریزی شده اند بیشتر از این وضعیت رنج می برند.او بار دیگر از تاثیر ایران بر معاملات منطقه ای اشاره کرد و افزود: ایران از کشورهای عربی به عنوان «گذرگاه تجارت جهانی» استفاده می کند و بانک های عربی دارای حجم بالای تبادلات مالی با ایران هستند و از این رو تحریم ها در روند معادلات پولی بر بانک های خلیج فارس و کشورهای عربی بسیار تاثیر گذاشته است خصوصا اینکه بسیاری از بانک های ایرانی در امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس شعبه دارند و به تبادلات ارزی مشغول هستند.«عدنان» در ادامه خود را اینگونه تسلی می دهد: همه بانک های اروپا و آمریکا در امارات از این وضعیت آسیب دیده اند و ما باید هوشیار باشیم در «جنگ ارز» دخالتی نداشته باشیم و اجازه بدهیم همان ها که این جنگ را شروع کردند، آن را خاتمه دهند.او از پروژه بانکی «پازل 3» در منطقه نیز پرده برداشت و گفت: در این طرح بانک های کشورهای عربی اتحادیه جدیدی را با دولت ها تشکیل داده اند و دولت ها به عنوان حامی مالی و بانکها به عنوان حامی یکدیگر اجازه ورشکستگی بانک ها را نخواهند داد.