دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی انگشت مبارك را به كليد نزديك كنید

نماينده اصفهان در تذكري به هيات رييسه مجلس، خواهان رعايت نظم و انضباط در جلسه شد و گفت: هيات رييسه به موضوع نظم جلسه دقت داشته باشد و توجه كنيد كه در يكي از راي‌گيري‌هاي امروز120 نماينده راي ندادند.به گزارش ايسنا،‌حجت‌الاسلام و المسلمين ابوترابي فرد با تاكيد بر اينكه مكررا از نمايندگان خواهان مشاركت دراعلام راي مي‌شود گفت: گاهي نمايندگان عدم اعلام راي را برابر با راي ممتنع مي‌دانند و اين درخواست ما را مورد توجه قرار نمي‌دهند.وي افزود: بارها به نمايندگان تذكر داده ايم كه انگشت مبارك را به كليد اعلام راي نزديك كنند تا ضرورتي براي بيان چنين تذكري كه البته وارد هم است نباشد.