دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تصاویر اختصاصی «تابناک» از «جبل الرحمه»

يکي از اماکن مهم سرزمین عرفات «جبل الرحمه» ـ کوه رحمت ـ است؛ بالاي اين کوه،
محل نماز حضرت ابراهيم و پيامبر اکرم بوده است. حضرت امام حسين ( ع ) در
روز عرفه، دعاي معروف عرفه را در کنار اين کوه خوانده اند . …