دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تكامل فكري انسان‌هاي عصر حجر

جام جم آنلاين: انسان‌هاي عصر حجر زماني قادر به ساخت ابزارهاي نسبتا پيشرفته‌تر شدند كه مغزشان براي تفكرات پيچيده رشد كرده و تكامل يافت.مطالعات انجام شده در دانشگاه سلطنتي لندن در مورد اين كه چرا 2 ميليون سال طول كشيد تا انسان‌هاي اوليه به جاي استفاده از سنگ‌هاي تيز و برنده به استفاده از ابزارهاي سنگي دست‌ساز روي آوردند اشاره به اين موضوع دارد.محققان به منظور وفادار ماندن به روش‌هاي ساخت ابزار در قديم از يك استاد ماهر توليد ابزارهاي دستي نيز در اين تحقيق كمك گرفتند.مقايسه تكنيك‌هاي ساخت ابزار در عصر حجر شواهدي مبني بر چگونگي رشد و تكامل مغز بشر و رفتارهاي او در دوران اوليه عصر حجر را فراهم مي‌كند.محققان معتقدند پيشرفت انسان‌هاي اوليه در استفاده از ابزارهاي سنگي خام بااستفاده از ابزارهاي سنگي زيبا و دست‌ساز جهش تكنولوژيكي بزرگي براي اجداد ما محسوب مي‌شود.ابزارهاي سنگي دست‌ساز به منظور شكار، دفاع و كارهاي روزمره بسيار سودمندتر از ابزارهايي بودند كه به شكل طبيعي در محيط وجود داشت.اين مطالعات تاييدي بر اين نظريه است كه رشد ساخت ابزار و رشد گفتاري كه هر دو نيازمند تفكر پيچيده‌تري هستند انتهاي دوره‌ اول عصر حجر را تبديل به عصر كليدي تاريخ انسان ساخته است.پس از اين زمان بود كه انسان اوليه شروع به ترك آفريقا و سكونت در ديگر قسمت‌هاي جهان كرد.پيش از اين مطالعات محققان نظرات متفاوتي در مورد اين كه چرا 2 ميليون سال طول كشيد تا انسان‌هاي اوليه موفق به ساخت ابزارهاي دست‌ساز شدند وجود داشت.بعضي‌ها بر اين عقيده بودند كه انسان‌هاي اوليه داراي توانايي‌ها و موتور مهارت‌هاي رشد نيافته بودند و بعضي ديگر معتقد بودند كه مغز بشر نياز به گذشت زمان داشته تا بتواند به منظور ساخت ابزار بهتر يا يافتن تكنيك‌هاي پيشرفته‌تر فكر كند.عده‌اي نيز معتقد بودند كه پيشرفت و توليد ابزارهاي دست‌ساز مانند تبر و نيزه شايد همزمان با پيشرفت زبان در همان نواحي مغزي مربوط به پيشرفت گفتار اتفاق افتاده باشد.استاد صنعتگر و متخصص صنايع دستي كه در اين تحقيق شركت داشت 2 نمونه ابزار قديمي ساخت. هنگام ساخت از دستكشي كه داخل آن حسگرهاي بسيار ظريفي به منظور ثبت حركات دست و جابه‌جايي بازوها تعبيه شده بود، استفاده مي‌كرد.پس از تجزبه و تحليل داده‌ها مشخص شد كه تكنيك ساخت هر دو وسيله پيچيدگي يكسان داشته و حركات دست و چالاكي بازوهاي تقريبا يكساني را طلب مي‌كند.پس از تجزيه و تحليل اين نتايج محققان نتيجه گرفتند كه ساخت ابزارهايي مانند تبر و نيزه در نواحي مشترك مغز كه مسوول عملكردهاي مختلفي شامل عملكرد تارهاي صوتي و حركات پيچيده‌ دست هستند نيازمند پردازش مغزي سطح بالاتري است.اين اولين بار است كه تيمي متشكل از عصب‌شناسان، باستان‌شناسان، انسان‌شناسان و متخصصين صنايع دستي با استفاده از تكنولوژي‌هاي پيشرفته گردهم جمع شده‌اند تا به درك عميق‌تري از تكامل انسان‌هاي اوليه برسند.اين گروه در نظر دارد بااستفاده از اين روش در آينده در مورد تكامل مغزي نئاندرتال‌ها (اجداد اوليه و منقرض شده بشر)‌ به تحقيق بپردازند.