دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی حاشیه بازی اميد ايران مقابل بحرين

 براي تماشاي بازي امروز تيم اميد ايران مقابل بحرين 700 هوادار ايراني در ورزشگاه حضور دارند. اين تماشاگران همانند بازي قبلي پيراهن هاي يك دست سفيد رنگ با آرم نقشه ايران را بر تن دارند.
به گزارش فارس،* هواداران ايران پرچم قرمز رنگ 10 متري را با خود به ورزشگاه آورده اند كه روي آن نوشته شده ” خليج هميشگي فارس “. نصب اين پرچم در ورزشگاه باعث اعتراض بحريني هاي حاضر در ورزشگاه شد و پليس حاضر در ورزشگاه از هواداران ايراني خواست اين پرچم را بردارند اما تماشاگران ايران بار ديگر اين پرچم را در نقطه ديگري از ورزشگاه نصب كردند و آن را به دوربين هاي تلويزيوني نشان دادند.
* بهرام افشارزاده دبير كميته ملي المپيك، تاجيك رئيس حراست سازمان تربيت بدني و خدا بنده لو يكي از اعضاي كادرفني تيم اميد در جايگاه ويژه به تماشاي اين بازي نشسته اند.ديدار تيم هاي اميد ايران و بحرين در چارچوب بازي هاي آسيايي گوانگجو برگزار مي شود.