دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی نرخ حق‌التدريس نيروهاي آزاد آموزش و پرورش اعلام شد

فارس: طي بخشنامه‌اي از سوي معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش، نرخ حق‌التدريس ساعتي نيروهاي آزاد آموزش و پرورش و آموزشياران “نيمه‌وقت ” نهضت سواد‌آموزي اعلام شد.در اين بخشنامه كه از سوي وحيد كيارشي معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش خطاب به ادارات كل آموزش و پرورش استان‌هاي سراسر كشور، نهضت سواد‌آموزي، سازمان‌هاي تابعه وزارتخانه، دانشگاه‌هاي آموزش و پرورش و مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) صادر شده است، نرخ حق‌التدريس ساعتي نيروهاي آزاد آموزش و پرورش و آموزشياران نيمه‌وقت نهضت سواد‌آموزي از تاريخ اوا فروردين 89 به بعد اعلام شد.نرخ حق‌التدريس ساعتي “تمام وقت ” براي افراد با مدرك ديپلم 26 هزار و 12ريال، كارداني 30 هزار و 400 ريال، كارشناسي 34 هزار و 344 ريال، كارشناسي ارشد 38 هزار و 923 ريال و دكتري 43 هزار و 502 ريال خواهد بود؛ همچنين نرخ حق‌التدريس “غيرتمام وقت ” براي افراد با مدرك ديپلم 24 هزار و 486 ريال، كارداني 28 هزار و 620 ريال، كارشناسي 32 هزار و 436 ريال، كارشناسي ارشد 36 هزار و 888 ريال و دكتري 41 هزار و 340 ريال است.در اين بخشنامه نرخ حق‌التدريس براي نيروهاي “تمام وقت ” و “غير تمام وقت ” داراي مدرك تحصيلي كمتر از ديپلم به ترتيب 25 هزار و 58 ريال و 23 هزار و 532 ريال اعلام شده است.