دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی واکنش چمران به سخنان احمدي نژاد

روزنامه ابتکار نوشت:مهندس چمران رئيس شوراي شهر تهران در گفت وگو با افكار در پاسخ به سوالي درباره بحث مترو و جذب بودجه آن از دولت اظهار داشت:اين بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي است كه تصويب شده كه ساليانه هم تصويب مي‌شود البته در اين دولت ميزان انچه تصويب شده ارقامش خيلي رشد كرده است.رئيس شوراي شهر در مورد تسهيلات هزار ميليارد توماني كه به شهرداري پرداخت نشده استگفت:دريافت اين مبلغ ارزي هنوز انجام نشده است.وي در پاسخ به اين سوال كه دولت ميگويد چون شهرداري به من گزارش نمي‌دهد ما بودجه نمي‌دهيم تاكيد كرد:نه براي آن كه نيست،گزارش هرچي بخواهند ما از مترو مي‌دهيم،از خدا هم مي‌خواهيم گزارش بدهيم،خود آقاي رئيس جمهور هم رفتنديكي ازخطوط مترو را بازديد كردند.نه مشكل اين چيزها نيست.چمران در خصوص صحبتهاي آقاي احمدي نژاد كه گفته است هزينه ي متروي تهران خيلي گران درآمده است با بيان اينكه اين مترو گرانترين مترو دنيا نيست گفت:اين 5 هزار ميلياردي كه فرمودند از سال 66 شروع شده و تا به حال ادامه پيدا كرده است ضمن اينكه اصولا مترو گران است و چيز ارزاني نيست ولي نكته اصلي اين است كه بازده آن هم بالاست.وي ادامه داد:مترو در يك ساعت 40هزار نفر را حمل مي‌كند. ما پيش بيني كرديم 30 درصد از سفرهامون با مترو و 25 درصد با اتوبوس و ما بقي با وسائل ديگر صورت گيرد.چمران تصريح كرد:الان بخشهايي از اين پروژه در دست قرارگاه خاتم است كه پيمان كار مترو هستند. اينها براي دولت غريبه نيستند دولت آنها را مي‌شناسد.وي در اين گفتگو ضمن تاكيد بر لزوم انتخاب شهرداران بوسيله شوراها گفت: الان در حقيقت شهرداران را مردم انتخاب ميكنند چون مردم اعضاي شورا را انتخاب مي‌كنند و اعضاي شورا هم با يك كار تخصصي شهردار را انتخاب مي‌كنند.وي افزود: عده‌اي از دوستان در مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه شهردار را كمسيون شوراها معرفي كند و شورا به او راي اعتماد بدهد،يعني در حقيقت شهردار را استاندار يا وزارت كشورتعيين كند.خوب اين با قانون اساسي و اصل شوراها و اصل سپردن كار مردم به دست مردم و با اصل44 و سبك كردن كار دولت مغايرت دارد.چمران با بيان اين كه طرح مذكور پيشنهاد دولت هم نبوده است گفت: اين نه منطقا و نه قانونا به طور كلي صحيح نيست و ما با اين طرح نه تنها موافق نيستيم بلكه به شدت هم مخالفيم.