دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی آمادگی ترکیه برای میزبانی از ایران و 1+5

بروجردی با اشاره به از سرگیری مذاکرات

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گروه 1+5خود برای آغاز و از سرگیری مذاکرات
هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است، خاطرنشان ساخت: در صورت همکاری این گروه و
پرهیز از حاشیه روی و سنگ اندازی می توان امیدوار بود که این دور از
مذاکرات به نقاط مشترک و مطلوب منتهی شود.

به گزارش خانه ملت، “علاالدین
بروجردی” نماینده بروجرد در خصوص آخرین
وضعیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 اظهار داشت: آخرین
توافق صورت گرفته در این خصوص اعلام آمادگی ترکیه برای میزبانی اجلاس
مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 است.وی به
نامه “کاترین اشتون” مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر از سرگیری
مذاکرات اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه خود آنها برای آغاز مذاکرات
ابراز آمادگی و علاقه کرده‌اند می توان امیدوار بود که با همکاری و همراهی
گروه 1+5 این دور از مذاکرات در نهایت به نقاط مشترک و نتیجه مطلوب منتهی
شود.نماینده بروجرد با تاکید بر اینکه مبنای مذاکرات
باید دو بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران و گروه1+5 باشد تصریح کرد:
چنانچه مذاکرات در چارچوب این دو بسته پیشنهادی انجام پذیرد زمینه برای
حصول تفاهم سریعتر فراهم خواهد شد و منافع دو طرف نیز تامین خواهد شد.رییس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطر نشان ساخت: انتظار جمهوری اسلامی
ایران از گروه 1+5 این است که نسبت به نوبت‌های قبلی، واقع گرایانه تر عمل
کنند و با توجه به اینکه بسته پیشنهادی ایران در مقابل بسته پیشنهادی خود
آنها ارائه شد مبنای مذاکرات را بر این دو بسته پیشنهادی بگذارند و از
حاشیه‌روی و سنگ اندازی بپرهیزند.