دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ازغدي: تبليغات بانکها غيراسلامي است

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: تبليغات بانک ها امروز در کشور در واقع دعوت به مفت خوري است که در اسلام چنين چيزي نداريم.به گزارش واحد مرکزي خبر، رحيم پور ازغدي در چهارمين همايش شکوه هجرت تصريح کرد: نبايد براي پول به کسي جايزه داد بلکه جايزه براي کار مثبت است نه آنکه پول بياوريد و پول بيشتر ببريد. وي گفت: رقابت مثبت بايد براي فعاليت هاي توليدي و رفع احتياجات جامعه باشد و فرهنگ مفت خوري در فرهنگ جهادي نيست. اين استاد دانشگاه افزود: براساس روايات، جامعه اي که مصرف آن از توليدش بيشتر و وارداتش بيش از صادرات آن است غيراسلامي و غير جهادي است. رحيم پور ازغدي اضافه کرد : در توسعه اسلامي مالکيت خصوصي محترم است اما مالکيت عمومي و احترام به حقوق ديگران نيز ديده شده است اما در نظام سرمايه داري مبناي پيشرفت، زياده طلبي و حرص افراد است.