دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اينترنت تا 2سال ديگر مختل مي‌شود

«وينت سرف» يکي از معماران اصلي اينترنت اخطار داد با تغيير شکل شبکه جهاني يا اينترنت به سيستم جديد آدرس دهي، اين شبکه با سال ها ناپايداري و اختلال مواجه خواهد شد.به گزارش مهر، وينت سرف يکي از اصلي ترين بنيانگذاران اينترنت پس از تاکيد بر لزوم تغيير وضعيت به سوي سيستم آدرس دهي جديد اينترنت در بريتانيا، گفت: از آنجا که سيستم آدرس دهي و تامين آدرس هاي اينترنتي تا پايان سال 2012 به پايان کار خود خواهد رسيد، دولت ها و سازمان ها بايد با تغيير دادن سيستم آدرس دهي کنار بيايند.به گفته وي طي اين تغيير وضعيت، تمامي لينک ها غير قابل اطمينان شده و به اين شکل دسترسي به وب سايت‌ ها و خدمات اينترنتي بسيار دشوار خواهد شد. سرف مي گويد يا بايد شاهد وقوع اين رويداد باشيم و يا شاهد توقف رشد اينترنت و يا اينکه بخواهيم اينترنت شبکه اي غير قابل رشد باقي بماند.اينترنت با استفاده از نسخه چهار سامانه آدرس دهي يا IPv4  به رشد امروزه خود دست پيدا کرده و بيش از 4.3 ميليارد آدرس اينترنتي را تحت پوشش خود قرار داده است. تخمينها نشان مي دهند که اين استخر آدرس هاي اينترنتي تا پايان ژانويه سال 2012 به پايان 1082743 رسيده و خشک خواهد شد.اکنون سيستمي جديد، استخري با گنجايش آدرس هاي بيشتر به وجود آمده که IPv6 نام دارد اما روند استفاده از آن به شدت کند پيش مي رود.  به گفته سرف، جامعه تجاري جهان بايد درک کند که اين زيرساختي است که به آن نياز خواهند داشت، زيرساختي که ادامه پيدا کردن رشد و تکامل آن به شکلي که بتوان همچنان بر آن تکيه کرده و به آن اطمينان داشت، نيازمند تغيير است.وي معتقد است تجارت جهاني به دليل اهمال و کندي در به وجود آوردن چنين تغيير حياتي رفتاري کوته بينانه داشته است، زيرا بدون اينترنت و فضاي کافي براي ارائه اطلاعات، تجارتها نيز زمينه رشد خود را از دست خواهند داد.به گفته سرف، مشکل تغيير دادن سيستم آدرس دهي اينترنت به دليل اينکه دو سيستم قديمي و جديد با يکديگر قابل مقايسه نيستند، بسيار مشکل سازتر خواهد شد زيرا از آنجايي که اينترنت به تدريج به سيستم IPv6  تغيير حالت خواهد داد آنهايي که تلاش دارند به نسخه قديمي آدرس دهي پايبند بمانند توانايي دسترسي به وب سايتها و آدرسهاي مختلف اينترنتي را از دست خواهند داد، در واقع اينترنت از کار نخواهد افتاد، تنها دسترسي به بخشهاي مختلف آن با دشواري همراه خواهد شد.سرف مي گويد اين ناپايداري و اختلال مي تواند براي يک يا چند سال ادامه داشته باشد، حتي غول موتورهاي جستجوي جهان، گوگل نيز براي انطباق يافتن با اين سيستم جديد به سه سال زمان نياز خواهد داشت.سرف با تاکيد به اينکه امروز حرکت در جهت استفاده از فضاي آدرس دهي بزرگتر بايد به تلاشي جهاني تبديل شود، گفت در حال حاضر تنها يک درصد از اطلاعاتي که بر روي اينترنت بارگذاري مي شوند، تحت پوشش سيستم IPv6 قرار دارند. برخي از کشورها از قبيل چين و جمهوري چک در استفاده از اين سيستم جديد تلاشهاي فراواني کرده اند اما ديگر کشورها حتي تلاش خود را آغاز هم نکرده اند.