دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی حاشيه ديدار مس كرمان و پرسپوليس

در حالي كه ظرفيت ورزشگاه باهنر كرمان تكميل شده بود شماري از تماشاگران پشت درهاي بسته ورزشگاه ماندند و برخي از آنها نيز بليت خريداري كرده بودند اما موفق نشدند به ورزشگاه راه پيدا كنند.به گزارش فارس، *در هنگام گرم كردن تيم پرسپوليس دو تماشاگر اين تيم وارد زمين چمن شدند كه ماموران انتظامي آنها را دستگير كردند.*مسئولان برگزاري مسابقه به گزارشگران تلويزيوني اجازه ندادند كنار زمين حضور داشته باشند و فقط دوربين‌هاي آنها در پشت دروازه‌ها مستقر شدند و گزارشگران بعد از جر و بحث به جايگاه خبرنگاران هدايت شدند.*اسماعيل نجار استاندار كرمان بين دو نيمه با لباس نارنجي مس وارد زمين چمن شد.*تماشاگران كرماني بين دو نيمه پارچه نوشته‌اي را به اين شرح در ورزشگاه نصب كردند: ” هيات فوتبال ضد فوتبال. ” آنها با اين شعار عليه هيات فوتبال موضع گرفتند.*يك خانم در جايگاه ويژه حضور داشت كه گفته مي‌شد مديربرنامه ادينهو بازيكن برزيلي مس است.* مس كرمان در نيمه دوم با 5 دقيقه تاخير وارد زمين شد.