دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی خبرنگاران براي علی دايي دست زدند!

دايي گفت: من از همه شما خبرنگاران تشكر مي‌كنم ولي نمي‌توانم صحبت كنم و اجازه مصاحبه ندارم و فقط به احترام شما به سالن خبري آمدم. خبرنگاران نيز براي دايي دست زدند و كوتاه‌ترين نشست خبري تاريخ ليگ به اين ترتيب برگزار شد.