دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی رشد‌و‌توسعه‌در‌گرو‌استفاده‌از‌تمام‌نيروهای‌سیاسی

سخنگوي فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي، ايجاد محدوديت براي جريان اصلاح‌طلب را نادرست خواند و اظهارداشت: كساني هم كه به دنبال محدود كردن اين جريان هستند بايد بدانند با اين عمل خود باعث ضربه زدن به جريانات درون نظام مي‌شوند.به گزارش ایسنا، داريوش قنبري در ارزيابي ازچشم‌اندازآينده اصلاح‌طلبان در كشور، ابراز عقيده كرد: علي‌رغم برخي محدوديت‌ها امروز پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان قوي‌تر شده است به طوري كه امروز شاهديم بسياري از اصولگرايان از ادبيات اصلاح‌طلبانه استفاده مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد پايگاه جريان اصلاح‌طلبي هم چنان قوي است.وي جريان اصلاحات را يك جريان ريشه‌دار توصيف كرد و گفت: اين جريان جرياني نيست كه به اين راحتي قابل حذف باشد.سخنگوي فراكسيون خط امام (ره) مجلس، با بيان اينكه تقويت پايگاه‌هاي اجتماعي اصلاح‌طلبان يك واقعيت انكارنشدني است، گفت: با توجه به واقعيات بايد اجازه داده شود متناسب با پايگاه اجتماعي اين جريان، فعاليت‌هاي آن هم تداوم پيدا كند، چرا كه اين جريان داراي نيروهاي ارزشي و تواناست.قنبري درپايان تاكيد كرد: استفاده از اين نيروها مي‌تواند در جهت رشد و توسعه كشور و نظام مفيد و موثر باشد.