دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی عامل كليدی در سفيد شدن دندان‌

ایسنا: عامل كليدي در سفيد كردن دندان‌ها توسط پراكسايد، غلظت و مدت زمان قرار گرفتن در معرض آن است.آزاده قائمي در سيزدهمين همايش سالانه انجمن اندودانتيست هاي ايران، در مقاله‌اي با عنوان “تغيير رنگ‌هاي دنداني” آورده است: تغيير رنگ‌هاي دنداني از نظر ايتولوژي، تظاهر، موفقيت،‌ شدت و ميزان چسبندگي به بافت‌هاي دنداني متغير هستند. اين تغيير رنگ‌ها را مي‌توان بر حسب موفقيت علل ايجاد كننده آن به دو گروه خارجي و داخلي طبقه‌بندي كرد. هدف از اين مطالعه مروري بر روش‌هاي رايج سفيد كردن دندان است.اين مقاله مي‌افزايد: اهميت سفيد كردن دندان‌ها سبب گسترش و توسعه محصولات و روش‌هاي سفيد كردن دندان و مقالات ارائه شده در اين زمينه در سال‌هاي اخير شده است. اين نوع مقالات عنوان مي‌كنند نحوه سفيد كردن دندان‌ها توسط پراكسايد از طريق گسترش و انتشار آن در نسوج دنداني و اكسيداسيون نواحي تغيير رنگ داده خصوصا در نسج عاجي و در نتيجه، روشن كردن رنگ دندان است. عامل كليدي در سفيد كردن دندان‌ها توسط پراكسايد غلظت و زمان در معرض قرارگيري توسط آن است.در اين مقاله مي‌خوانيم: روش‌هاي سفيد كردن جايگزين پراكسايد كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. اثربخشي استفاده از فعال سازي توسط نور در تحقيقات، متناقض و گيج كننده بوده است. ساير عواملي كه بر نتيجه سفيدكنندگي دندان اثر دارند، عبارتند از نوع تغيير رنگ، رنگ اوليه دنداني و سن فرد. اطلاع از مضرات و ريسك‌هاي احتمالي مرتبط با روش‌هاي گوناگون سفيد كردن حائز اهميت است.در اين مطالعه مروري، علل گوناگون تغيير رنگ‌هاي دنداني، مواد متعدد سفيد كننده و نحوه كاربرد آن‌ها بر ‌دندان‌هاي زنده و درمان ريشه شده بررسي شده‌اند.