دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی آنگ سان سوكي آزاد شد

يكي از مقامات ميانمار امروز (شنبه) تصريح كرد كه آنگ سان سوكي از بازداشت خانگي آزاد شده است.به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري فرانسه، يكي از مقامات دولتي ميانمار كه خواست نامش فاش نشود، اظهار كرد: آنگ سان سوكي رهبر دموكراسي خواه ميانمار، آزاد شده است.اين در حالي است كه حاميان سوكي از ساعت‌ها پيش در نزديكي محل زندگي وي گرد آمده بودند تا شاهد آزادي وي پس از هفت سال زنداني بودن توسط ژنرال‌هاي خونتاي ميانمار باشند.آزادي آنگ سان سوكي در حالي انجام شده كه چند روز پيش اولين انتخابات اين كشور در 20 سال اخير در ميانمار برگزار شد، اما شاهدان و كارشناسان اعلام كردند كه اين انتخابات مطابق با اصول انتخابات‌هاي بين‌المللي نبوده است.در اين انتخابات احزاب حامي خونتا، اكثريت آرا را به دست آوردند.در سال 1990 حزب اتحاديه ملي براي دموكراسي به رهبري آنگ سان سوكي توانست پيروزي چشمگيري در انتخابات به دست آورد، اما خونتا از پذيرش نتايج اين انتخابات امتناع كرد و به جاي آن به سركوب مخالفان پرداخت.آنگ سان سوكي كه از 21 سال اخير عمرش 15 سال را در زندان سپري كرده، سمبل مقابله براي رهايي از دهه‌ها حكومت نظامي در ميانمار بوده است.