دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اقتصاد را نباید امنیتی کرد

نماينده اراك از “سياسي و امنيتي جلوه‌دادن مسائل اقتصادي ” توسط نماينده دولت در جلسه علني امروز مجلس انتقاد كرد.به گزارش فارس، عباس رجايي در جلسه علني صبح امروز يكشنبه مجلس با استناد به ماده 77 آئين‌نامه داخلي و در واكنش به سخنان نماينده دولت در خصوص پيشنهادش در خصوص نحوه محاسبه نرخ ارز، اظهار داشت: نماينده دولت در سخنان خود مسائل اقتصادي را سياسي و امنيتي جلوه مي‌دهد.نماينده اراك با تاكيد بر اينكه از نظر وي مسائل اقتصادي ارتباطي به مسائل امنيتي و سياسي ندارد، خواستار ارائه تذكر هيئت رئيسه مجلس به نماينده دولت در اين زمينه شد.علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر رجايي گفت كه تذكر وي بر مبناي ماده 77 آئين‌نامه داخلي نبود.