دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بنويسيد كميته انضباطى، بخوانيد «بلدالملك»

اين روزها «قهوه تلخ» اپيدمى شده و تكيه كلام هايش در كوى و برزن شنيده مى شود. ما هم با استفاده از همين موضوع تيتر اين مطلب را انتخاب كرديم.در همين راستا تصور كنيد كه بلدالملك ايستاده و خطاب به فوتبالى ها مى گويد: حرف حق مى زنى پدر… بدهم پدر پدرت را…حرف هايى مى شنويم كه جالبند.
حرف هايى كه جالبند چون كميابند؛ شايد لازم باشد بخوانيد «نايابند».
ابرار ، كميته انضباطى اما راه خودش را مى رود. آنها اين راه را با محروميتى كه براى عباس مرادى در نظر گرفتند تمرين كردند و اينك كه به سراغ دايى و كمالوند هم رفته اند، اينگونه به نظر مى آيد كه از تمرين شان راضى اند و بنا دارند تا آزموده را تبديل به يك عادت – شما بخوانيد رسم – كنند؛ رسمى كه اين روزها همه با آن مخالفند و حتى يك نفر هم آن را نپسنديده است.
۱- از قاضى شريفى عزيز مى پرسيم: حالتان خوب است؟ آيا مى دانيد مشغول به انجام چه كارى هستيد؟ اين يعنى چه، كه «فوتبالى» جماعت حق ندارد راجع به فوتبال اظهارنظر كند؟!راستى اگر مرادى جاى آن … بود كه مى خواست چاقوكشى در آبادان را «نديد» بگيرد، چه حكمى برايش صادر مى شد؟
با اين هايى كه در ورزشگاه ها عليه خانواده همديگر و حاضران در ميدان ناسزا مى گويند چه بايد كرد (؟!)… وقتى كه حرف زدن راجع به فوتبال جرم محسوب مى شود؟
… البته – مثل هميشه -صادر كنندگان آراى اخير دلايلى هم دارند؛ دلايلى كه قدر مسلم بيشتر «توجيه» هستند تا دليلى مستند و مستدل.
۲- على دايى مگر چه گفته كه مستحق چنين رأيى باشد؟
آيا او كسى را گروهبان قندعلى خوانده است؟ آيا دايى عليه اين و آن بيانيه صادر و در بيانيه اش از الفاظ خاص استفاده كرده است؟
چگونه است كه اگر سرمربى پرسپوليس – به حق – در مورد ناداورى ها حرف بزند محروم مى شود اما ديگران مجازند تا مثل داروغه شهر عليه هر كسى كه عشق شان كشيد حرف بزنند؟البته گاهى به آنها هم «تذكرى» داده مى شود، منتهى هميشه به تذكر بسنده مى كنند و اين در حالى است كه اگر مى خواستند با همان سطح سخت گيرى كه به سراغ دايى و مرادى و كمالوندها مى روند،
 
در مورد بعضى ها رأى صادر كنند، آنها – حداقل – يكسالى از حضور در ميادين ورزشى محروم مى شدند.
۳- احكام اخير كميته انضباطى صداى همه را درآورده و كمتر كسى است كه درباره چگونگى صدور اين حكم ها شنيده و نخنديده باشد.
باور كنيد به وقتش از دايى هم به خاطر پاره اى از اظهارات غير منطقى اش گله كرده ايم و اين گونه نبوده كه بگوييم «چون طرف على دايى است، پس حق دارد هر چى دلش خواست را به زبان آورد«، اما حرفهاى اخير سرمربى پرسپوليس عين واقعيت بودند و مرادى و كمالوند نيز چيزى نگفته اند كه مستوجب برخوردهاى قهرى باشد.
 
اين كه فراز نگران ريزش تماشاگران «تبريزى» است يا مرادى از اشتباه داورى سخن مى گويد كه حتى خودش هم به آن اشتباه اعتراف كرده است، مسائل جارى و معمولى هستند، با اين حال نمى دانيم چه اتفاقى افتاده كه فدراسيون ناگهان تصميم گرفته تا گويندگان سخن حق را قلع و قمع كند؟