دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی شعار خليج فارس ايران در بازي با ويتنام

بازي ايران و ويتنام با شعار هواداران ايراني در حمايت از خليج هميشگي فارس همراه بود.
به گزارش فارس از گوانگجو، هواداران ايراني شعار “خليج فارس ايران ” را سر مي دادند.
نكته قابل توجه ديگر اين بود كه ايرانيان پرچمي از خليج فارس را همراه خود داشتند كه پليس چين اجازه ورود اين پرچم به ورزشگاه را نداد.