دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی گسترش‌بنگاه‌های‌بزرگ‌لازمه‌مقابله‌با‌تحریم‌هاست

محمدرضا
باهنر گسترش بنگاه های بزرگ و تعاونی های فراگیر را که در بند 68 مکرر 10
برنامه پنجم توسعه آمده است را لازمه مقابله با تحریم های علیه ایران و
موجب رشد و گسترش اقتصاد کشور دانست.

به
گزارش خانه ملت، “محمدرضا باهنر”نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات
و اسلامشهر  در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (22 آبان) در ادامه
بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه پنجم توسعه در تذکری مطابق با اصل 44
قانون اساسی در موافقت با ماده 68 مکرر 10 گفت: در پاراگراف آخر اصل 44
قانون اساسی مالکیت در 3 بخش خصوصی کشاورزی، دامداری صنعت تا جایی که با
اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب
رشد و توسعه اقتصاد کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون
جمهوری اسلامی است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و
اسلامشهر  در مجلس شورای اسلامی با استناد به همین ماده افزود: طبق همین
اصل بعضی از صنایع بزرگ شامل خصوصی سازی می شوند و باید این کار صورت گیرد.وی
با بیان این که در تعجبم که چرا کسانی که از توسعه و رشد اقتصادی صحبت می
کنند می گویند بنگاه های بزرگ موجب تکثر می شود گفت: بنگاه ها می توانند
بزرگ باشند اما مالکان آنها کم سرمایه باشند.باهنر با
بیان این که در قطعنامه های سازمان بین الملل ما در محاصره و تحریم بنگاه
های بزرگ قرار گرفته ایم گفت: برای مقابله با این تحریم ها باید شرکت های
بزرگ با سرمایه های بزرگ راه اندازی کنیم و اتفاقا این لازمه توسعه
اقتصادی ما است و هیچ ربطی به تکاثر ثروت و بزرگ تر شدن بنگاه ها ندارد.محمدحسن
ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست ساعات پایان جلسه علنی
امروز را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: تذکر شما وارد نیست چون
در نقش موافق صحبت کردید.