دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اعلام نفرات برتر المپياد «قرآن و حديث»

نفرات برتر مرحله مقدماتی شانزدهمين المپياد بين‌المللی قرآن و حديث طلاب غيرايرانی جامعةالمصطفی(ص) معرفی شدند.به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه قم، در مرحله مقدماتی شانزدهمين المپياد بين‌المللی قرآن و حديث طلاب غيرايرانی جامعة‌المصطفی(ص) در رشته قرائت منطقه افغانستان و ايران، كريم محسنی و محمداسحاق احمدی، در منطقه آفريقا، خميس صادق آمباروكو و ابوبكر صلاتی بلو، در منطقه آسيای ميانه، قفقاز، اروپا و آمريكا، الكين علی‌اف و عبدالغفار حسين‌اف، حايز رتبه‌های برتر شدند.در منطقه آسيای عربی، شرقی و اقيانوسيه علی خفاجی، برهانی انصاری و جواد امين، همچنين در منطقه شبه قاره محمدالياس اخلاقی و محمدافضل ايمانی رتبه‌های برتر را كسب كردند.در رشته ترتيل، در منطقه افغانستان و ايران؛ سيدمرتضی علوی و سيدروح الله اصغری، در منطقه آفريقا، خميس موسی كاكيمبو و محمد عبداللطيف حموده، در منطقه آسيای ميانه، قفقاز، اروپا و آمريكا سيدثمرالدين صمداف و روح‌الله قلندراف، در منطقه آسيای عربی، شرقی و اقيانوسيه محمدكويتی و مهدی شريفی، در منطقه شبه قاره محمدحسين معتمدی و محمدجواد مخلصی حايز رتبه های برتر شدند.در رشته حفظ كل قرآن كريم احمداخلاقی و عليجان احسانی، ميرزام الدين ميرزا نظر و اسلام‌الدين گدايف و محمدتقی خان و مجتبی اختررضوی به ترتيب از مناطق افغانستان و ايران، آسيای ميانه، قفقاز، اروپا و آمريكا و منطقه شبه قاره موفق به كسب رتبه‌های اول شدند.در رشته حفظ 15 جزء، سيدحسين حسينی و سيدمهدی هاشمی، عبدالباسط سعدالله‌اف و آيت‌الله معين‌الله، حسن النخلی و محمدصادق جباری و محمد فرقان و محمد كاشف، حايز رتبه‌های ممتاز شدند و به مرحله نهايی راه يافتند.در رشته اذان حسين قاسمی و سيدجواد علوی، احمدالشريف طبی، اسماعيل زالی و سليمان گابا، النور علی‌اف و راحم فرج‌اف و صادق محلاتی و برهان‌الدين عمر و همچنين سيدتمجيد حيدر و سيدعلی كرار جعفری موفق به كسب رتبه‌های برتر شدند.در رشته حفظ نهج‌البلاغه سيدمحمد جاويدمدقق و محمد جعفردانش، واديم عباس قلی‌اف، جمشيد عثمان‌اف، حب‌الله نجفی، محمدحسين العبدالله، ساجدعلی ساجدی و محمديوسف و در رشته دعا و مناجات سجادعظيمی، محمدباقر شجاعی، مصطفی رحيم‌زاده نوگزارالله ورد‌اف، صادق علی، عبدالله مكی، اظهرباقر خان و محمدياسين مقدسی حايز رتبه‌های برتر شدند.