دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی امشب لاریجانی با دولت مشخص می کند

رئيس مجلس شوراي اسلامي، با اعتقاد به اينكه “برنامه‌ي پنجم توسعه كشورمي‌توانست با 30 ماده به مجلس ارائه شود” عنوان كرد: اين برنامه پنج ساله آينده‌ي كشورقابليت اين را داشت كه با مواد محدود در مباحث خاص مطرح شود درحالي كه با دويست ماده ارائه شده است و برهمين اساس صحن علني مجلس به تالارگفت‌وگو تبديل شده است.به گزارش ايسنا،علي لاريجاني ظهر امروزدرديداربا اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس، با تاكيد به اينكه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد از وضعيت صنعت مراقبت كرد، گفت: قصد و هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كمك و توسعه به كشوراست، به همين جهت تا اجراي قانون بايد از بخش صنعت مراقبت بيشتري شود.رئيس مجلس گفت: برخي از كميسيونهاي تخصصي مجلس همچنان گزارش عملكرد خود را ارائه نكرده‌اند، با اين وجود كميسيون صنايع و معادن كه يكي از كميسيونهاي تخصصي مجلس است عملكرد خوبي در خصوص صنايع و معادن داشته است.لاريجاني با بيان اينكه در زمينه صنعت بايد به دو نكته توجه كرد، گفت: هدفمندي يارانه‌ها با هدف بهتر شدن توليد كشور تصويب شده است، بنابراين بايد مراقبت كرد كه در اجراي اين قانون صنعت لطمه نخورد.رييس قوه مقننه تصريح كرد: درابتداي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نگران بخش صنعت هستم زيرا اگر تسهيلات لازم به توليد كنندگان داده نشود بخش توليد كشور با مشكل رو به رو خواهد شد و اين يكي از مشكلات مهم در اجراي قانون هدفمندي است.رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: بايد يارانه صنعتي واقعي و شفاف مطرح و برنامه‌ي مدوني در خصوص نحوه‌ي اجراي اين قانون در بخش صنعت ارائه شود.وي افزود: بخش صنعت با تجارت متفاوت است؛ چرا كه سرمايه‌گذاراگر نداند سال آينده وضعيت صنعت كشور چگونه خواهخد بود سرمايه‌گذاري نمي‌كند.لاريجاني با اشاره به صحبت‌هاي هاشمي، رئيس كميسيون صنايع و معادن در خصوص سهم صنعت از هدفمندي يارانه‌ها به نمايندگان گفت: در جلسه امشب با دولت وضعيت صنعت در يارانه‌ها را مشخص مي‌كنيم بايد عددي براي صنعت مطرح شود كه قابل اجرا باشد، با درصدي كه عنوان شده صنعت كشور سراپا نخواهد بود به همين دليل در جلسه امشب بايد طوري به توافق برسيم كه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها كشور در زمينه صنعت به مشكل برنخورد.رئيس مجلس شوراي اسلامي به ظرفيت‌هاي توليد صنعت نيز اشاره كرد و گفت: ما در صنعت به صادرات توجهي نداريم و اين نكته‌اي است كه بايد در جلسه‌ي مشترك دولت و مجلس به آن توجه بيشتري شود.رييس مجلس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مناطق آزاد كشور با ابراز تاسف از اينكه در مناطق آزاد بحث واردات بيش از صادرات مطرح است گفت: در مناطق آزاد كشور بحث واردات بيش از صادرات مطرح است در حالي كه هدف از ايجاد مناطق آزاد توسعه صادرات بود نه رونق دادن به واردات.وي ادامه داد: حتي در برنامه‌ي پنجم در بخش صادرات و واردات دولت تنها مباحثي در خصوص واردات مطرح كرده است، در حالي كه پيش از اين در مورد واردات صحبتهايي شده است و بايد توجه ما به صادرات بيشتر شود.لاريجاني تاكيد كرد: ايران هم از نظر ظرفيت نيروي انساني و هم مواد اوليه پتروشيمي خام توانايي خوبي دارد اما از اين ظرفيت در راستاي توسعه‌ي كشور استفاده‌اي نمي‌شود.وي با اشاره به اينكه سهم صادرات ايران نه تنها در دنيا بلكه در منطقه‌ي بسيار پايين است، گفت: كشورهاي منطقه‌اي از جمله تركيه در توليد و صادرات صنعت خودرو از ايران جلوتر هستند. اين كشورها در توليد خودرو تنوع بسياري دارند و بيش از نيمي از توليدات خود را به دنيا صادر مي‌كند.لاريجاني عنوان كرد: با توجه به توانايي ايران در صنايع بايد به سمتي حركت كنيم كه ارزش افزوده صنعت در درآمد كشور لحاظ شود و به توسعه كشور كمك كند و در برنامه‌ي پنجم بايد به اين موضوع جهت دهي كنيم.رئيس مجلس با بيان اينكه برنامه‌ي پنجم توسعه كشور مي‌توانست با 30 ماده ارائه شود عنوان كرد اين برنامه‌ي پنج سال آينده كشور قابليت اين را داشت كه با مواد محدود در مباحث خاص مطرح شود در حالي كه با دويست ماده ارائه شده است و صحن علني مجلس به تالار گفت و گو تبديل شده است به همين جهت بايد ازاين موقعيت استفاده كنيم و سكوي پرتابي باشد براي حركت صنعت به سوي صادرات و توسعه كشور.لاريجاني تاكيد كرد: بايد برنامه‌ي مدوني براي صنعت و برنامه‌ي پنجم توسعه ارائه شود و سرمايه‌گذار از آينده اين بخش اقتصادي مطلع باشد در غير اين صورت تمام سرمايه‌ كشور در بازارهاي زودبازده سرمايه‌گذاري مي‌شود.