دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی با سرنوشت کارگران بازی نکنید

رئیس کمیسیون اصل 90 با اخطار قانون اساسی و اعلام مغایرت بخشی از لایحه برنامه پنجم با قانون گفت: تصویب این بخش به معنای بازی کردن با سرنوشت کارکنان است و مجلس نباید اجازه این کار را بدهد.
به گزارش مهر، محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم اخطار قانون اساسی به استناد اصل 4 و اصل 28 قانون اساسی داد و گفت: بر این اساس همه قوانین باید منطبق با اسلام باشد و اینکه هیچ کس حق ندارد کسی را به شغلی مجبور کند و یا جلوی اشتغال افراد را در حرفه هایی که مخالف اسلام و حقوق دیگران نیست بگیرد.
وی افزود: در ماده ای که هم اکنون در حال بررسی است و به موضوع ادغام شرکت های تجاری می پردازد ، ما با تصویب بخشی از این ماده که پس از ادغام کارکنان را مجبور می کند به شرکت دیگری منتقل شوند و یا پایان کار آنها محاسبه می شود، با اصل قانون مخالفت می کنیم.
نماینده گلپایگان در مجلس گفت: این موضوع به معنی مجبور کردن کارکنان برای انتقال به شرکت جدید و یا پایان کار است که با اعلام و قانون اساسی مغایرت دارد.
نکونام تاکید کرد: با تصویب این بخش ما با سرنوشت کارگران بازی می کنیم و نباید مجلس به گونه ای عمل کند که کارگران در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرند.
وی یادآور شد: تصویب این بخش از لایحه برازنده مجلس شورای اسلامی نیست.
حجت الاسلام ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت ضمن وارد ندانستن این اخطار گفت: گمان نمی کنم این بخش ازلایحه مصداق این اصل قانونی باشد و اگر این موضوع مغایر با قانون باشد و تصویب شود شورای نگهبان نیز مسئولیت قانونی خود را در این حوزه انجام می دهد.
وی در ادامه گفت: این در حالیست که در قانون برنامه چهارم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نیز درآمده، موارد مشابه در زمینه ادغام شرکت ها و انتقال کارکنان به شرکت های دیگر و یا پایان کار آنها آمده است و شورای نگهبان نیز هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندیدند.
وی در ادامه بندهایی از برنامه چهارم را که به این موارد اختصاص داشت قرائت کرد.
در ادامه نیز اصل ماده 99 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور که به ادغام شرکت های تجاری اختصاص داشت در مجلس تصویب شد و اخطار نکونام بر رای نمایندگان تاثیری نداشت.