دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تاخير در ارايه بودجه براي سومين سال

درحالي كه 7 روز تا پايان هشتمين ماه سال باقي مانده، هنوز تكليف بودجه سال 90روشن نشده، اين درحالي است كه دولت مكلف است تا 15 آذر بودجه سال 90 كل كشور را به مجلس ارايه كند.به گزارش خبرنگار ايلنا، در جريان بررسي بودجه سال 88 و به دنبال تاخيرهاي پياپي در ارسال بودجه‌هاي سنواتي به مجلس، نمايندگان مجلس تصميم گرفتند كه با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس دولت را مكلف به ارايه بودجه‌هاي سنواتي تا 15آذر هر سال كنند. اما ظاهرا اين التيماتوم مجلس هم راه به جايي نبرده، چه آن‌كه با وجود نزديك شدن به ماه آذر نه تنها خبري از بودجه سال 90نيست بلكه بخشنامه بودجه هم به دستگاه‌ها ابلاغ نشده تا دستگاه‌هاي اجرايي پيشنهادهاي خود را براي تدوين بودجه به معاونت برنامه‌ريزي ارسال كنند.مطابق روال سال‌هاي گذشته دولت در ابتداي شهريور هرسال بخشنامه بودجه كه مشخص كننده اهداف برنامه زمان‌بندي يكساله براي اداره كشور است را به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌فرستد و دستگاه‌ها نيز براساس اين اهداف پيشنهادهاي اجرايي خود را بايد به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ارسال كنند.دومين بودجه بدون برنامهبا پايان يافتن عمر برنامه چهارم توسعه بودجه سال 89 بدون برنامه جديد و با تمديد برنامه چهارم به مدت شش ماه تدوين شد. اواخر مهرماه بخشنامه بودجه سال 89 با محوريت تعامل فعال با اقتصاد جهاني، توسعه صادرات غير نفتي و خدمات فني و مهندسي، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض، تمرکززدايي، کاهش تورم و ارتقاي قدرت خريد مردم و بهبود رفاه اجتماعي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. دولت چهار ماه بعد بودجه 89 را با محوريت قانون هدفمند كردن يارانه به مجلس فرستاد و در آخرين روزهاي اسفند توسط مجلس به تصويب نهايي رسيد و سرانجام قانون بودجه 89 در فروردين به دولت ابلاغ شد.درحالي كه انتظار مي‌رفت برنامه پنجم توسعه در فاصله آماده شدن دولت براي تدوين بودجه 90 براساس برنامه پنجم به تصويب مجلس برسد، اما اين برنامه به تازگي در دستور كار مجلس قرار گرفته و بررسي آن ادامه دارد. بخشنامه بودجه 90هم به مانند سال گذشته برمبناي برنامه چهارم كه مدت‌هاست عمر آن به پايان رسيده، در دست تدوين است و خبري از ابلاغ آن نيست.محمود احمدي نژاد، رييس جمهور پيش از اين در جريان يك كنفرانس خبري اعلام كرده بود كه برنامه چهارم را به مدت شش ماه يعني تا پايان شهريور 89 تمديد كرده است. با اين حال با گذشت دو ماه از پايان تمديد اول هنوز خبري از تمديد اين برنامه براي شش ماه باقيمانده و تدوين بودجه 90 براساس اين برنامه نيست و اساسا مشخص نيست كه بودجه 90 برمبناي كدام برنامه تدوين مي‌شود.ابزار نظارتي مجلس‎سال گذشته علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در جريان اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس كه دولت را مكلف به ارايه بودجه تا 15 آذر مي‌كند، گفته بود كه ما مصر هستيم كه دولت، لايحه‎ ‎بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارائه كند‎.تب متهم کردن برنامه‌ريزان اقتصادي به تأخير در ارائه لايحه بودجه 90اين روزها به دليل جلسات متوالي بررسي لايحه برنامه پنجم هنوز داغ‌ نشده است. گويا منتقدان تأخير علاقه چنداني به اظهارنظر پيرامون اين موضوع ندارند چه آن‌كه در برخي مواقع عملا به تذكرات نمايندگان توجه قرار نمي‌‌شود. برخي كارشناسان مي‌گويند اگر مجلس در مقابل تاخيرهاي پياپي سكوت كند، زيان اين تاخيرها متوجه مجلس خواهد بود. به اين دليل كه مجلس موظف است از ابزار نظارتي خود كه قوانين برنامه تاكيد كرده بر نحوه حركت نهادهاي دولتي در مسير چشم انداز 20 ساله نظارت كنند و از ابزارهاي نظارتي خود براي جلوگيري از هرگونه كندي بهره بگيرند.