دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تغییر تركیب مجمع عمومی بانك مركزی

با پیشنهاد محمدرضا باهنر و رای موافق اكثریت مجلس، در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه نحوی انتخاب و تركیب مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت.به گزارش خانه ملت محمدرضا باهنر در جریان بررسی فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه پیشنهاد تغییر تركیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانك مركزی را مطرح كرد كه این پیشنهاد با 106 رای موافق، 85 رای مخالف و 11 رای ممتنع با موافقت نمایندگان روبرو شد.در پیشنهاد باهنر كه به اصلاح ماده 80 برنامه پنجم توسعه مربوط می شود مجمع عمومی بانك مركزی از 11 عضو تشكیل می شود كه هر كدام از اعضا 10 سال و فقط برای یك دوره انتخاب می شوند.یكی از نكات قابل توجه در این ماده پیشنهادی وجود 7 اقتصاددان در تركیب اعضای مجمع عمومی است، كه این اقتصاددان ها با داشتن حداقل 15 سال سابقه و تفحص فعالیت پولی و بانكی از سوی رئیس جمهور معرفی شده و با رای اكثریت نمایندگان می توانند در این مجمع عضو شوند.این پیشنهاد همچنین مخالفانی نیز داشت كه بهمنی به عنوان نماینده دولت و رئیس كنونی بانك مركزی ازجمله آنان بود كه در مخالفت با این پیشنهاد به عنوان نماینده دولت گفت: ‌این پیشنهاد استقلال بانك مركزی را خدشه دار خواهد كرد و ورود 7 نفر از بخش خصوصی در برابر 4 نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و كشور نیست.لاریجانی در پاسخ به این مخالفت بهمنی در تذكری یادآور شد كه این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادن های با تجربه ای هستند كه توسط دولت معرفی و توسط مجلس تایید می شوند.اصلاح ماده 80 برنامه پنجم توسعه كه آن را می توان مهمترین تصمیم امروز مجلس در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه برای آینده كشور عنوان كرد، به استدلال موافقان این پیشنهاد جهشی برای مستقل كردن بانك مركزی از دولت و جلوگیری از آسیب های ناشی از وابستگی این بانك به دولت است.متن ماده 80 برنامه پنجم توسعه كه با پیشنهاد محمدرضا باهنر و رای اكثریت نمایندگان جایگزین ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه شد به این شرح است:تركیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تعیین می شود:الف- مجمع عمومی بانك از 11 عضو تشكیل می شود. طول مدت انتصاب هركدام از اعضا 10 سال و فقط برای یك دوره با تركیب زیر انتخاب می شود:- وزیر امور اقتصادی و دارایی- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.- دادستان كل كشور.- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.- 7 نفر اقتصاددان كه حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانكی داشته باشند.ب- در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رئیس جمهور همزمان به مجلس معرفی می كند و آنها با رای اكثریت مجلس انتخاب می شوند.ج- هر دو سال یكبار رئیس جمهور می تواند فقط یك نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.د- اعضاء مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می كنند.ه- رئیس كل بانك مركزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانك تعیین و با حكم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت 7 سال به این سمت ها منصوب می شوند. انتخاب مجدد رئیس كل بانك مركزی و قائم مقام وی فقط برای یكبار مجاز است. اعضای مجمع نمی توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب كنند.و- مصوبات و تصمیمات مجمع با امضاء رئیس مجمع برای اجرا به رئیس كل بانك مركزی ابلاغ می شود.