دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی جنايت در اتاق تزريقات

تهران امروز: منشي مطب پزشك قرباني طمع مردشيشه‌اي به طلا و جواهراتش شد.جنازه اين دختر 34 ساله در حالي پيدا شد كه آثار خراشيدگي ناشي از درگيري احتمالي وي با قاتل يا قاتلان به خوبي روي دست‌هاي وي مشهود و خون زيادي از شكم و گردن وي روي سنگفرش سفيد مطب ريخته و كف اتاق را سرخ كرده بود.پليس شهرستان هرشين از توابع كرمانشاه در پي تماس يكي از شهروندان با شماره 110 در محل حاضر شده و بعد از مشاهده جسد با بازپرس ويژه قتل تماس گرفته و او را از اين جنايت مطلع كرد.بررسي جنازه نشان داد اين دختر مجرد بر اثر اصابت دو ضربه چاقو به شكم و گردن خود فوت كرده و فقدان طلا و جواهرات وي هم نشانه‌اي از يك قتل با انگيزه سرقت داشت.تحقيقات درباره رفت و آمدهاي مشكوك روز حادثه به مطب آغاز شد و كارآگاهان اداره آگاهي با پرس و جو از كسبه محل دريافتند در همان ساعات وقوع جنايت مردي با ظاهري نامناسب كه احتمالا معتاد هم بوده چند ساعتي در حوالي اين مطب پرسه مي‌زده است.تلاش براي دستگيري اين متهم آغاز شد و اين مرد معتاد شناسايي و بازداشت شد. متهم كه در بازجويي‌هاي اوليه هرگونه ارتباط با اين جنايت را انكار مي‌كرد سرانجام به قتل اين منشي جوان اقرار كرد و انگيزه خود را دست يابي به طلا و جواهرات اين زن ذكر كرد: چند روز قبل با همسرم براي تزريق آمپول به اين مطب آمديم. همانجا با ديدن جواهرات منشي پزشك وسوسه شدم و تصميم به سرقت آنها گرفتم.چند روز بعد پس از مصرف شيشه درصدد عملي كردن نقشه ام برآمدم. كمي در خيابان كشيك داد م و در ساعتي خلوت پيش منشي آمده و از او خواستم آمپول مرا تزريق كند. او از من خواست به اتاق تزريقات بروم. مشغول آماده كردن سرنگ بود كه به او حمله و با چاقويي كه همراهم بود دو ضربه محكم به گردن و شكم او زدم. به زمين افتاد و جان داد. النگوهايش را از دستش خارج و به سرعت از آنجا خارج شدم. طلاها را پيش مالخر بردم و به قيمت 850هزار تومان فروختم.با اين اعترافات، پرونده اين مرد تحويل دادسراي جنايي داده شد تا تحقيقات تكميلي و بازسازي صحنه جرم توسط وي انجام شود.