دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی دسيسه دو‌قصاب براي دستبرد به 10 دامداري

تهران امروز: پليس وقتي موفق به دستگيري سارقان گوساله و گاو شد كه به رفت و آمد چند مرد به يك دامداري متروكه در شهريار مشكوك شد.چندي پيش مرد دامداري به كلانتري‌اي در اين شهر مراجعه كرده و با طرح شكايت گفت: امروز صبح كله سحر وقتي فقط اسد،كارگرم، در دامداري ام مشغول علوفه دادن به گاوها و گوساله‌ها بوده است چند مرد به او حمله كرده و پس از بيهوش كردن وي، پنج گوساله را همراه خود برده‌اند.هنوز زمان زيادي از اين شكايت نگذشته بود كه شكايت مشابهي به كلانتري ديگري در شهريار تحويل داده شد.اين بار صاحب يك دامداري با مواد بيهوش كننده از حال رفته و چند گوسفند چاق و چله او توسط مرداني ناشناس دزديده شده‌اند.با تشكيل دو پرونده براي دو «دام دزدي» تلاش براي دستگيري سارقان شروع شد و در اولين گام كار چهره نگاري از متهمان انجام و اين تصاوير در اختيار پليس انتظامي اين شهر گذاشته شد.پنج‌ مرد قلدر، 10 سرقتتلاش پليس ادامه داشت كه دامدار ديگري از هجوم شبانه چند سارق به آخور گوسفندانش خبر داده و گفت چند مرد قلدر نيمه‌هاي شب نگهبانش را بيهوش كرده و چهار گوسفند او را با خود برده اند.به دستور سرهنگ خيرخواهان، فرمانده انتظامي شهريار پيگيري‌هاي ويژه‌اي براي پيدا كردن سرنخي از اين باند «گوشت دزد» آغاز و گشت‌هاي مخصوصي به‌طور نامحسوس دامداري‌هاي اين شهر را زير نظر گرفتند. اين اقدامات درحالي انجام مي‌شد كه تعداد اين سرقت‌ها به 10 مورد رسيده و دامداران شهرياري خواهان دستگيري هرچه سريع تر دزدان سريالي بودند.كشتارگاه غير مجاز!گشتزني‌هاي ماموران نتيجه داد و يكي از اتومبيل‌هاي پليس به رفت و آمد مشكوك چند نفر به يك دامداري سوت و كور در اطراف شهريار ظنين شدند.ماموران با اعلام به مركز وارد ساختمان شده و متوجه شدند اين دامداري يك دامداري متروكه است كه چند قصاب در حال سلاخي چند گوساله داخل آن هستند.با استعلام از مراكز مربوطه مشخص شد اين كشتارگاه غيرقانوني و فاقد مجوز فعاليت است به همين خاطر دو قصابي كه در حال ذبح يكي ديگر از گوساله‌ها بودند راهي اداره آگاهي شدند تا به سوالات بيشتري درباره اين اقدام غير مجاز خود پاسخ دهند.اعترافات دو قصاببازپرسان آگاهي در جريان بازجويي فهميدند اين دو مرد صاحبان يك مغازه قصابي هستند كه قصد انتقال گوشت اين دام‌ها را به دكان خود داشته‌اند اما آنها نتوانستندتوضيح محكمه پسندي درباره شخصي كه اين دام‌ها را از او خريده‌اند بدهند و آن وقت بود كه كارآگاهان با خوشحالي دريافتند كه اين دو مرد سر دسته همان سارقان دامپروري‌ها هستند.قصابان متهم به دزدي گفتند: از مدتي پيش به فكر سرقت گاو و گوساله افتاديم اما چون تعدادمان كم بود به سراغ سه كارگر افغاني رفتيم و با دادن پول زياد آنها را به عنوان همدست به كار گرفتيم.دامداري‌هاي شهر را نشان و در ساعات خلوت شب يا اوايل صبح به آنها حمله كرده و با بيهوش كردن كاركنان آن چند گوساله يا گوسفند را با خود به اين دامداري متروكه مي‌آورديم. پس از ذبح اين دام‌ها هم گوشت‌شان را به قصابي خود برده و مي‌فروختيم و پول زيادي به جيب مي‌زديم.با ادامه اعترافات، سه همدست اين متخلفان شناسايي و آنها نيز دستگير و به ارتكاب 10 فقره سرقت انجام شده اقرار كردند.هر پنج‌متهم اكنون با پرونده‌اي سنگين راهي قوه‌قضائيه شده‌اند تا درباره جرائم آنها تصميم گيري شود.