دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی صفار: خواص درگیر حسادت شخصی شدند

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد كه اگر كسي از دايره صبر و بصيرت خارج شود، طعمه جريانات شيطاني خواهد شد.به گزارش ايسنا، صفار هرندي كه در موضوع فاصله ميان بصيرت و عمل به دعوت بسيج دانشجويي دانشكده الهيات دانشگاه تهران در اين دانشكده سخن مي‌گفت، اظهار كرد: ما شعار بعضي از مفاهيم را در دست مي‌گيريم بدون آنكه به لوازم مربوط به آن شعار پايبند باشيم.براي مثال كسي كه دم از اصولگرايي ، اصلاح‌طلبي و يا خط امام مي‌زند، بايد به آن نيز ملتزم باشد.وي افزود: خط امام(ره) يعني خط اسلام ناب و راستين و وقتي كسي را در دهه شصت خط امامي مي‌گفتند، منظور كسي بود كه پايبند به حاكميت دين خداست و معتقد به مرزبندي با جريانات استكباري در داخل و خارج و جريانات سازشكار ، ليبرال و همچنين ماركسيست‌ها و كمونيست‌ها. در واقع اينها مصاديق التزام به خط امام بودن است يعني خطي كه امام در زندگي سياسي خود به آنها پايبند بود.صفار هرندي ادامه داد: اما كساني كه خود را خط امامي مي‌ناميدند در دهه دوم انقلاب به هيچ كدام از اين مصاديق پايبندي نشان ندادند و موضع‌گيري‌هايي گرفتند، مثلا جانب سرمايه‌داري جهاني را گرفتند و اكراهي نشان مي‌دادند، از اينكه به غرب وابسته شوند و به جريان سازشكار و ليبرال نزديك شوند و حتي با آنها ائتلاف كنند.وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: كساني كه سينه‌چاك حاكميت دين در كشور بودند، اولين كساني هستند كه در مقابل ولايت فقيه موضع‌گيري كردند تا آنجايي كه فتنه سال گذشته را در مقابله با اين دژ مستحكم نظام دنبال مي‌كردند. در مقابل اگر هم كسي شعار اصولگرايي سر مي‌دهد بايد حاكميت دين و اخلاق منبعث از باورهاي ديني را پذيرفته باشد و اين موضوع را در محيط عمل هم نشان دهد.وي افزود: در مورد اصلاح‌طلبي نيز اين گونه است. اصلاحات شعاري براي سالم سازي سيستم‌هاي موجود در كشور بود، اما ديديم كه اين جريان محلي براي تحت‌الحمايه گرفتن منافع يك گروه شد تا جايي كه دهه هشتاد مردم از آنها دلزدگي نشان دادند و اصلاح‌طلبان با بي‌اعتمادي مردم مواجه شدند. در واقع از سال 82 ستاره بخت اصلاح‌طلبان رو به افول مي‌رود.وي درباره چرايي اين اتفاق گفت: يك مورد عامل بيروني است، به اين معني كه بعضي‌ها به هواي عناصر هوس‌انگيز مي‌لغزند و به سمتي مي‌روند كه حاضرند آرمان‌هاي خود را فدا كنند، چرا كه نفع جريان ضد انقلاب نيز در يارگيري از ميان خود ماست. بنابراين اين جريان براي كساني كه لغزش‌هاي خود را نشان دادند، دام‌گذاري مي‌كند. همچنين بايد گفت مورد ديگري كه باعث اين اتفاق بود عوامل محيطي و تاثير عواطف افراد بر عقايدشان بود،در يك كلمه بايد گفت عامل زمين‌گير شدن چنين افرادي فقدان بصيرت است و آنچه كه ما در طول سال‌هاي اخير شاهد بوديم محصول فقدان بصيرت است.معاونت فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يكي از مسائل مهم ديگر را مساله تعبد دانست و بيان كرد: تعبد به مفهوم پايبندي و تسليم در برابر معبود است اين موضوع جزء لوازم بندگي واقعي است لذا از اين رو امام (ره)‌فرمودند كه ولايت فقيه امتداد ولايت الهي است.وي با بيان اين‌كه ولايت مطلقه در همه جا وجود دارد اظهار كرد: اين موضوع حتي در آمريكا هم وجود دارد، اوباما يك ولايت مطلقه است، اما زندگي او توام با هزار نوع آلودگي و بي‌تقوايي است، اما افرادي هم مثل امام(ره) و مقام معظم رهبري را داريم كه اراده خداوند را در همه امور مي‌بينند.صفار هرندي با تاكيد بر اين‌كه عصاره همه فضيلت‌هايي كه مي تواند ما را راهبري كند، بصيرت و تعقل است، گفت: اگر كسي از دايره صبر و بصيرت خارج شود، طعمه جريانات شيطاني خواهد شد.وي همچنين در پاسخ به پرسش دانشجويي در خصوص بررسي عملكرد خواص اظهار كرد: بخشي از توهمي كه برخي دچار آن شدند، معلول جريان‌سازي خواص بوده است، اما بايد گفت علامت كسي كه جز خاصان مي‌شود اين است كه نسبت به بقيه امتياز مثبتي داشته باشد و خواص كساني هستند كه پيشگام توده‌ها باشند و آنها را راهنمايي كنند، اما بايد گفت خواص امتحان بدي پس دادند و برخي نيز درگير حسادت‌هاي شخصي بودند.وي همچنين در خصوص وضعيت سران فتنه گفت: در اين كه كساني در كانون برانگيختن بلواهاي اجتماعي سال گذشته بودند، ترديدي نيست، اما ترديد است در اين كه سران واقعي فتنه خود اين كار را انجام داده‌اند يا براثر بي‌بصيرتي دنبال چيزي راه افتادند كه عامل آن بيروني بود. سرنخ فتنه در نقطه‌ ديگري است و بايد آن نقطه را كور كرد. در واقع اينها خودشان عناصر حقيري بودند كه روش برخورد نظام با آنها روش قابل قبولي بوده است.وي در پاسخ به سوالي در خصوص ارتباط بين احمدي‌نژاد و جريان اصولگرايي گفت: احمدي‌نژاد را مولود جريان خجسته‌اي مي‌دانيم كه از اواسط دوره اصلاحات در جبهه طرفداران انقلاب اتفاق افتاد. در واقع احمدي‌نژاد متعلق به جريان جديد وفادار اسلام ناب ، امام (ره) ، رهبري و بدون تعلق خاطر به گرايش‌هاي سياسي چپ و راست است. اين جريان خاستگاه شوراي شهر دوم ،‌مجلس هفتم و دولت نهم شد. بنابراين بايد گفت احمدي‌نژاد مولود چنين فرآيندي است. ترديدي نيست احمدي‌نژاد برآمده از اين جريان فكري است كه خودش بايد توصيف شود.صفار هرندي در ادامه تاكيد كرد: وقتي شخصيتي مثل احمدي نژاد وارد عرصه مي‌شود و مردم شاهد اقداماتي از وي در حوزه داخل و خارج هستند، اين نشان مي‌دهد احمدي‌نژاد حق بزرگي بر گردن جريان اصولگرايي دارد در واقع در عمل در دولت احمدي‌نژاد به بخش عمده‌اي از شعارها به گونه‌اي عمل شد كه آن شعارها نهادينه شدند.وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص عملكرد صدا و سيما گفت: چرا همه چيز بايد ملي باشد، ما مي‌توانيم از اين امكانات مدني مثل همين دور هم جمع شدن‌ها استفاده كنيم.