دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی قتل خواهرزاده براي يک جفت کتاني

خراسان: مردي که بعد از درگيري خواهرزاده‌ و برادرش بر سر يک جفت «کتاني»، خواهرزاده‌اش را با چاقو به قتل رسانده بود، با حکم دادگاه کيفري به قصاص محکوم شد.عصر 14 دي ماه سال گذشته، مأموران کلانتري 132 نبرد، از وقوع يک فقره درگيري منجر به قتل در يک منزل مسکوني واقع در خيابان نبرد باخبر شدند. مأموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند مقتول جوان 19 ساله‌اي به نام محمد است که به گفته شاهدان حادثه، توسط دايي خود به نام امير به قتل رسيده است. تحقيقات پليس براي شناسايي متهم به قتل آغاز شد تا اين که متهم به قتل دستگير شد و در اعترافات خود مدعي شد به دليل درگيري برادرش با مقتول بر سر يک جفت کتاني، با مقتول درگير شده و محمد به قتل رسيده است. با اعترافات متهم، قرار مجرميت وي در دادسراي جنايي تهران صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه کيفري استان تهران صادر شد که صبح ديروز در شعبه 71 و به رياست قاضي نورا… عزيزمحمدي برگزار شد. سيدرضايي، نماينده دادستان با اشاره به مدارک موجود در پرونده، بزه انتسابي به متهم را محرز دانست و خواستار مجازات وي شد. مادر مقتول که خواهر متهم نيز است، از قصاص برادرش گذشت و رضايت داد اما پدر مقتول، خواسته خود را قصاص متهم عنوان کرد و مدعي شد حاضر است سهم همسرش را بابت رضايتي که داده است پرداخت کند. در ادامه جلسه، متهم در جايگاه قرار گرفت و در تشريح حادثه گفت: محمد، کفش هاي کتاني برادرم را برداشته بود و چند روزي بر سر همين موضوع باهم درگير بودند. وي ادامه داد: روز حادثه، من خواب بودم که دوباره آن ها با هم درگير شدند و زماني که من وارد حياط شدم، اول محمد با چاقويي که دستش بود مرا زد. چاقو را از او گرفتم و در يک لحظه محمد از پله‌ها روي زمين افتاد و من هم با چاقو روي او افتادم که چاقو وارد کمرش شد. متهم با بيان اينکه به هيچ وجه قصد کشتن خواهرزاده‌ خود را نداشته است، گفت: من آن زمان معتاد به شيشه بودم اما نمي‌خواهم بگويم حالت عادي نداشته‌ام. محمد از بچگي با ما بزرگ شد و ما از اين نوع جر و بحث‌ها با هم زياد داشتيم. در نهايت قاضي عزيزمحمدي ختم جلسه را اعلام و بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، متهم را به قصاص محکوم کرد.