دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی لاریجانی: مگر قصد جان ما را کرده اید ؟!

در مرکز همایش های صداوسیما مجری همایش سراسری مدیران جهاد کشاورزی سراسر کشور برای دعوت از لاریجانی به سخنرانی گفت : از مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران برای سخنرانی دعوت به عمل می آید .به گزارش خبرنگار شبکه خبری صداقت از مرکز همایش های صداوسیما، مجری (ابراهیمی از مجریان صداوسیما) در همایش سراسری مدیران جهاد کشاورزی سراسر کشور برای دعوت از لاریجانی به سخنرانی گفت : “از مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران “برای سخنرانی دعوت به عمل می آید .دکتر لاریجانی پس از قرار گرفتن در پشت تریبون به مجری گفت : عنوان مرا اشتباه ذکر کرده اید مجری با نشان دادن کنداکتور مراسم به رییس مجلس گفت : در اینجا عنوان شما “ریاست جمهوری اسلامی ایران” ذکر شده است .لاریجانی گفت : شما که عنوان مرا می دانید ، چرا اشتباه ذکر کردید ؟رئیس مجلس به شوخی ادامه داد : مگر قصد جان مرا کرده اید .گفتنی است حضار تا لحظاتی پس از این مسئله مشغول خندیدن و مزاح بودند.