دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مهمترين دليل افزايش طلاق

مسئله طلاق زوج هاي جوان در ميزگردي تحت عنوان طلاق؛ بحران يا راه حل، با حمايت سازمان ملي جوانان در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار و در آن اعلام شد: مهمترين دليل افزايش طلاق، ازدواج هاي ناآگاهانه، بي انگيزه و هدف درست است.به گزارش برنا، اين نشست با حضور شهلا كاظمي پور، معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، سوسن باستاني دانشيار دانشگاه الزهرا و سيد حسن حسيني عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد که در آن موضوع طلاق به عنوان يكي از مسائل جوانان از 2جنبه مثبت و منفي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.تهاجم مدرنيته افسارگسيخته روند رشد طلاق در كشورها را شتاب مي دهدمعاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در اين نشست با اشاره به اينكه 50 درصد طلاق ها در چهار سال نخست زندگي زوج هاي جوان اتفاق مي افتد گفت: تهاجم مدرنيته افسارگسيخته در كشورهاي توسعه يافته روند رشد طلاق را شتاب مي دهد. به عنوان نمونه در حال حاضر بالاترين ميزان طلاق در كشورهاي سوئد، آمريكا و انگليس مشاهده می شود.كاظمي پور با اشاره به افزايش آمار ازدواج در ايران اظهار داشت: جواني جمعيت عاملی برای رشد آمار ازدواج است و هم اكنون بيشترين ميزان ازدواج در ميان زنان در بازه سني 19-15 سال و 24-20 سال و در ميان مردان 24-20 و 29-25 سال مشاهده می شود که ميانگين اختلاف سني زوج هاي جوان در این ازدواج ها  5 سال است. وی در ادامه تصریح کرد: 84 درصد طلاق ها در كشور، در نقاط شهري اتفاق مي افتد كه 30 درصد از این موارد در تهران به وقوع می پیوندد این در حالی است که تنها20 درصد از جمعيت كل كشور در این شهر ساکن هستند. كاظمي پور سن تجرد قطعي را 39-35 سال عنوان كرد و با اشاره به آمار 7 درصدي اين گروه اظهار داشت: پيش بيني مي كنم كه اين آمار به 10 درصد نيز افزايش يابد. طلاق هاي عاطفي در كشور 2برابر طلاق هاي رسمي استدانشيار دانشگاه الزهرا در ادامه اين ميزگرد ضمن ارائه گزارش پژوهشي در زمينه طلاق هاي عاطفي و خاموش در كشور گفت: ميزان طلاق هاي عاطفي در كشور 2 برابر طلاق هاي رسمي است. در ارتباط با اين نوع طلاق در داخل و خارج از كشور اقدامي صورت نگرفته است و به طور معمول بيشتر اقدامات بر محور فشارهاي روحي و عاطفي زوج ها بعد از طلاق بوده است.باستانی با تأكيد بر اينكه اين نوع طلاق تك عاملي نيست، ناديده گرفته شدن نيازها، نظرات و انتظارات زوج هاي جوان را از علل به وجود آمدن  طلاق هاي عاطفي در کشور عنوان كرد و افزود: فشارها و مشكلات روحي که برای همسر و فرزندان این افراد ایجاد می شود از جمله پيامدهاي طلاق عاطفي است علاوه بر این برقراری روابط خارج از چارچوب خانواده و شكستن تعهدها از ديگر پيامدهاي اين نوع طلاق خواهد بود. لزوم توجه بیشتر قانونگذاران بر بهينه سازي كنترل اجتماعي در شرايط جديدعضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نیز در اين نشست با اشاره به آمار طلاق كشور از سال 85 تا سال 88 اظهار داشت: استان هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان و فارس به ترتيب بيشترين آمار طلاق در كشور را دارند و در استان يزد كمترين طلاق به ثبت رسيده است. هم اكنون ميزان ازدواج هاي كشور به نسبت رشد جمعيت رو به كاهش است و در اين راستا دستگاه هاي قضايي و قانونگذار و مسئولان تشكيل نهادهاي اجتماعي بايد بر بهينه سازي كنترل اجتماعي در شرايط جديد توجه بيشتري داشته باشند.حسینی با اشاره به اينكه در دهه هاي اخير وسايل ارتباطي جديد از قبيل ماهواره وارد حوزه هاي فرهنگي شده اند، اظهار داشت: اين وسايل ارتباطي پيام هاي خاص خود را دارند كه پيام هاي جنسي از جمله آنهاست. در مواجهه با اين وسايل اگر زن و شوهر در شرايط مساوي قرار گيرند مشكلي ايجاد نمي شود. اما در صورتي كه اين پيام ها باعث تغيير ايده و نگرش و متعاقب آن رفتار يكي از دو طرف شود، مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.وی طلاق را تنها در شرايطي خاص و محدود یک راه حل برای برون رفت خانواده از بحران ذکر کرد و گفت: در برخي مواقع طلاق حتي براي خانواده هايي كه فرزند دارند،تصميم گيري خوبي است؛ چرا كه گاهي فرزندان طلاق به دور از خانواده هايي كه مدام درگير هستند، موفقيت هايي را در زمينه هاي مختلف كسب  مي كنند.  عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر طلاق پديده اي ناشناخته در جامعه است كه براي كنترل آن عوامل مختلفي بايد مد نظر قرار گيرند. اما تا زماني كه اين پديده ناشناخته باشد قابل كنترل هم نخواهد بود و كسب اين شناخت از وظايف دولت محسوب می شود.