دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی وقوع روزانه 400 سرقت خرد در تهران

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از وقوع روزانه 400 سرقت خرد در تهران خبر داد و گفت: مهمترین دلیل وقوع چنین سرقتهایی پیچیده نبودن سیستمهای امنیتی خودروهای تولیدی است.سرهنگ محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع روزانه 400 سرقت خرد در تهران افزود: نیمی از جرایم و سرقتهای تهران را سرقتهای خرد تشکیل می دهد که بخش اعظمی از این سرقتها، سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو است.وی ادامه داد: اگر بخواهیم میزان وقوع سرقتهای خرد را در تهران کاهش دهیم ابتدا باید زمینه های بروز این سرقتها را از بین ببریم.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: سرقت خودرو و لوازم خودرو در کشور به دلیل آسان بودن راههای دسترسی بسیار زیاد است زیرا در حال حاضر هیچ کدام از خودروهای تولیدی در کشور به سیستمهای امنیتی پیچیده ای مجهز نیستند.وی گفت: خودروسازان می توانند از طریق همکاری با پلیس و برطرف کردن نقاط ضعفی که از سوی پلیس در طول سالهای اخیر شناسایی شده میزان سرقتهای خرد را تا حد چشمگیری کاهش دهند.سرهنگ محمدیان عنوان کرد: با جابه جا کردن لوازم و قطعاتی که بیشتر از سوی سارقان به سرقت می رود می توان زمینه های کاهش سرقت را در تهران فراهم کرد.