دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پيشنهاد غيراخلاقي به رييس جمهور آلمان

يك نويسنده‌ي آلماني به رئيس‌جمهور اين كشور در ازاي مخالفت با قانون تمديد مدت زمان فعاليت نيروگاه‌هاي هسته‌اي، پيشنهاد رابطه‌ي جنسي داد!به گزارش ايسنا، كارلوته روخه نويسنده‌ي كتاب آلماني “فويشته گبيته” به كريستين وولف، رئيس جمهور آلمان پيشنهاد كرد در صورتي كه قانون تمديد مدت زمان فعاليت نيروگاه‌هاي هسته‌اي را بپذيرد، مي‌تواند با وي رابطه‌ي نامشروع داشته باشد!به گزارش خبرگزاري اتريش‌، به نظر مي‌رسد كه همسر اين نويسنده‌ي 32 ساله‌ي آلماني كه يكي از مجري‌هاي تلويزيوني است، با اين اقدام وي موافق باشد.اين نويسنده‌ي 32 ساله‌ي آلماني گفت: با همسرم در اين مورد صحبت كرده‌ام و وي موافق است و اكنون تنها بانوي اول آلمان يعني همسر وولف بايد با اين مساله موافقت كند.وي گفت: وولف بايد سال جاري در مورد اين مساله تصميم گيري كند كه آيا قانون اتمي اين كشور قانوني است و آيا اتحاد دو حزب دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي و دموكرات‌هاي آزاد مي‌توانند بدون موافقت مجالس ايالتي اين قانون را عملي كنند.روخه به عنوان يكي از مخالفان انرژي اتمي محسوب مي‌شود. وي يكي از سردمداران اعتراض به حمل زباله‌هاي هسته‌اي به گورلبن آلمان بود.