دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اصولگرايان به دنبال حضور در انتخابات نهم

حسن غفوري‌فرد با تاكيد بر اينكه اصولگرايان به دنبال حضور در انتخابات مجلس نهم در قالب « جبهه‌ متحد» هستند، گفت: اصولگرايان تلاش مي‌كنند در انتخابات آينده مجلس، با برنامه‌ريزي دقيق و با محوريت جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، تشكيلاتي شبيه تشكيلات جبهه متحد را ايجاد كنند.به گزارش ایسنا، اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: با توجه به اينكه اوج فعاليت و برنامه‌ريزي يك تشكل سياسي، در انتخابات‌ها بروز پيدا مي‌كند و آن تشكل به برنامه‌ريزي براي آينده فعاليتش و اين كار مهم مي‌پردازد، شروع فعاليت و خيز اصولگرايان براي حضور در انتخابات مجلس نهم امري طبيعي به شمار مي‌آيد.وي افزود: مطمئنا اگر هر تشكل زنده‌اي بخواهد حضوري فعال در صحنه سياسي كشور داشته باشد، بايد براي حوادث مهم كشور برنامه‌ريزي كند كه مهمترين حادثه، انتخابات است.اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم در خصوص نحوه ورود اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم نيز گفت: تلاش مي‌شود در اين دوره از تجربه موفقيت‌آميز تركيبي همچون 6+5 با محوريت جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم استفاده شود و چنين تشكيلاتي ايجاد گردد؛ درواقع هدف اصولگرايان اين است كه در اين انتخابات نيز فعاليت‌هايشان را حول محور جامعتين پيش ببرند.غفوري‌فرد با ابراز اميدواري از اينكه اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم تشكيلاتي شبيه تشكيلات جبهه متحد اصولگرايان را ايجاد كنند، گفت: يقينا تلاش همه آن خواهد بود كه اصولگرايان به عنوان يك جبهه متحد در انتخابات پيروز شوند.نماينده مردم تهران در خانه ملت در پايان با تاكيد بر اينكه انتخابات آينده مجلس مسائل ديگر را تحت‌الشعاع قرار نمي‌دهد، گفت: از آنجا كه براي ورود به انتخابات آينده مجلس برنامه‌ريزي دقيقي انجام مي‌شود، مطمئنا تلاش مي‌شود كه نمايندگان فعلي هم به كارهايشان در مجلس بپردازند و هم در رقابت انتخاباتي فعاليت كنند.