دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی افزايش نرخ ماليات بر ارزش‌ افزوده

براساس مصوبه مجلس دولت مكلف به اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده و ارزش سالانه آن به ميزان يك واحد درصد به گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به 8 درصد برسد شد.به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، از مهمترين مصوبات مجلس مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه دولت مكلف شد با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه كند به گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به 8 درصد برسد.