دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی افزايش 12 ساله اميد به زندگي در ايرانيان

معاون درمان وزير بهداشت به موفقيت‌هاي برنامه‌هاي بهداشتي ـ درماني ايران پس از انقلاب اشاره كرد و گفت: طي 25 سال اخير اميد به زندگي در ايران حدود 12 سال افزايش يافته است.به گزارش ايسنا، دكتر حسن امامي‌رضوي در ديدار با وزير رفاه، جمعيت و امور زنان پاكستان، با اشاره به فعاليت زنان در حوزه سلامت كشور، افزود: در حال حاضر 17 هزار بهورز زن در خانه‌هاي بهداشت ايران مشغول فعاليتند. همچنين يكصد هزار داوطلب سلامت در شهرها به مراقبت‌هاي سلامتي زنان مي‌پردازند و بيش از 60 درصد ورودي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران را نيز زنان تشكيل مي‌دهند.وي به سيل اخير كشور پاكستان اشاره كرد و گفت: مردم و دولت ايران در جريان سيل پاكستان حمايت خود را از اين كشور اعلام و اقدامات لازم را انجام دادند. در حال حاضر نيز آمادگي كمك به كشور دوست و همسايه پاكستان را داريم.امامي‌رضوي با اشاره به حمايت‌هاي صورت گرفته از سلامت زنان ايراني، گفت: همكاري ديگر دستگاه‌ها در زمينه افزايش سطح سلامت آحاد جامعه بويژه زنان بسيار موثر بوده است؛ به طوري كه طي 25 سال اخير اميد به زندگي در ايران حدود 12 سال افزايش يافته است. وي افزود: اميد به زندگي در زنان ايراني از رشد بيشتري برخوردار بوده است؛ به طوري كه در حال حاضر اميد به زندگي در زنان از متوسط 73 سال برخوردار است و در مردان 5‌/‌71 سال. همچنين با اقدامات انجام شده آمار مرگ و مير مادران باردار از 140 در 100 هزار به 30 در 100 هزار كاهش يافته است.