دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی انتقاد مجلسیان به دخالت‌های نمايندگان دولت

ابوترابي فرد كه رياست جلسه علني را برعهده داشت در پاسخ به اين تذكر گفت: هر يك از همكاران كه متوجه چنين تخلف آيين‌نامه‌اي شد ،به محمد دهقان عضو هيات رئيسه اطلاع دهد كه نسبت به آن تذكر ارائه شود.تردد و دخالت نمايندگان دولت در راي گيري‌ها موجب شد كه براي چندمين بار نمايندگان مجلس نسبت به اين موضوع كه برخلاف آيين‌نامه است تذكر دهد.به گزارش ايلنا، در جلسه علني امروز صبح مجلس محمود احمدي بيغش نماينده شازند طي تذكري آيين‌نامه‌اي با استناد به مواد 4 و6 آيين‌نامه داخلي مجلس اظهار داشت: روز گذشته و امروز مشاهده شد كه نمايندگان سازمان‌ها و نهادها درميان صندلي نمايندگان تردد كرده و با آنها رايزني مي‌كنند.به گفته وي اين افراد حتي با همكاران اداره قوانين كه در هيات رئيسه مجلس مستقر شده است رايزني مي‌كنند و در هنگام راي‌گيري‌ها با دست علامت دو و چهار را نشان مي‌دهند.محمد حسن ابوترابي فرد كه رياست جلسه علني را برعهده داشت در پاسخ به اين تذكر گفت: هر يك از همكاران كه متوجه چنين تخلف آيين‌نامه‌اي شد ،به محمد دهقان عضو هيات رئيسه اطلاع دهد كه نسبت به آن تذكر ارائه شود.