دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تاسیس شعب شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی

با تصويب مجلس تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت‌هاي بيمه بازرگاني خارجي در ايران مجاز شناخته شد.به گزارش ايلنا ، در آغاز جلسه صبح امروز مجلس ماده 106 لايحه برنامه پنجم در بخش بيمه‌هاي بازرگاني مورد بررسي و تصويب نمايندگان قرار گرفت.براساس اين ماده مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غير‌دولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركت‌هاي بيمه داخلي و همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت‌هاي بيمه بازرگاني خارجي مجاز است.هنگامي بررسي اين ماده نادر قاضي پور نماينده اروميه به استناد اصل 41 قانون اساسي اخطار داد و يادآور شد: بر اساس قانون اساسي دادن امتياز شركت‌ها در امور صنعتي، كشاورزي و معادن، به خارجي‌ها مطلقا ممنوع است در حالي كه در ماده 106 چنين اجازه‌اي داده شده است.همچنين احمد توكلي در تذكري آيين‌نامه‌اي در واكنش به تصويب پيشنهاد كميسيون ويژه اصل 44 براي اضافه كردن دو عبارت ”تجاري” و ”با اولويت بخش غير دولتي” به ماده 106 خطاب به ابوترابي‌فرد گفت: شما دو پيشنهاد را يك جا راي گرفتيد ، در حالي كه من با يكي از آنها موافق و با ديگري مخالف بودم . اين مصوبه با سياست‌هاي اصل 44 مغاير است، زيرا براساس آن نمي‌توان بين دو شركت تبعيض قائل شد و اگر هم قرار باشد ماده‌اي با سياست‌هاي كلي اصل 44 مغاير باشد،بايد در برنامه تصريح شود.ابوترابي فرد نيز در پاسخ به وي تاكيد كرد: پيشنهاد مصوب يكي بوده است و اين نظر شخصي شماست.همچنين حسين نقوي حسيني نماينده ورامين در مجلس در اخطار قانون‌اساسي مستند به اصل 81 اظهار داشت: در ماده 106 ظرفيت جديدي براي جلب سرمايه خارجي فراهم شده است، البته اشكال ندارد،اما در سطر دو كه مجوز تاسيس شركت داده شده خلاف قانون اساسي است.نايب رئيس مجلس نيز به وي پاسخ داد: در اين ماده تاسيس و فعاليت شعب بيمه‌هاي خارجي مجاز شناخته شده است و شوراي نگهبان هم در قانون مربوط به ثبت شركت‌هاي خارجي آن را در تعارض با اصل 81 ندانسته است.همچنين محسن كوهكن نماينده لنجان در مجلس در تذكري يادآور شد: تاسيس شعب متناسب با اساسنامه هر شركت انجام مي‌شود بعضي شركت‌ها تاسيس نمايندگي را به‌عنوان يك واحد جديد تلقي مي‌كند، لذا در اين ماده ابهام وجود دارد.