دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی توکلی: قانون باید شفاف باشد

عضو
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تبصره 2 ماده 110
برای مجریان مبهم است و لازم است برای رفع ابهام آن از مجلس رای گیری شود.

به
گزارش خبرنگار خانه ملت، “احمد توکلی” در جلسه علنی روز سه‌شنبه 25 آبان
ماه و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه پنجم
توسعه طی یك تذکر آیین‌نامه‌ای نسبت به عدم رای گیری درخصوص رفع ابهام
موجود در تبصره 2 ماده 110 اعتراص كرد.براساس
تبصره 2 ماده 110 سهم شهرداری ها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال اول
برنامه سالانه  3 واحد درصد و سهم دولت 5 واحد درصد تعیین شده است.به عقیده رییس مركز پژوهش‌های مجلس مشخص نبود که این رقم در سال های بعد چگونه تعیین می شود.وی با
اشاره به توضیحات “سیدمحمدحسن ابوترابی فرد” در پاسخ به طرح این ابهام از
سوی نمایندگان، گفت:  توضیحی که شما برای رفع ابهام موجود فرمودید کاملا
درست بود ولی این احتمال وجود دارد که همانگونه که ما نمایندگان دچار
ابهام شدیم مجریان نیز دچار ابهام شوند.نماینده
مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه
قانون باید شفاف باشد تاكید كرد: در تبصره این ماده باید رفع ابهام شود و
برای این کار طبق آئین نامه لازم است که شما از مجلس رای بگیرید، چرا که
بدون رای از مجلس نمی توانید تفسیری که از این ماده ارائه دادید در قانون
اعمال کنید.وی تصریح کرد: الفاظ قانون باید روشن باشد تا مجریان در اجرای آن دچار ابهام نشوند.ابوترابی
فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست ساعات ابتدایی جلسه علنی امروز
را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: تبصره این ماده روشن بود و
تفسیری که بنده ارائه دادم قرار نیست در این ماده اضافه شود، اگر بعدها
ابهامی وجود داشت در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می گیرد.