دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی دقت مقدم است یا سرعت

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای سلامی تاكید كرد: در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، دقت بر سرعت مقدم است.به گزارش خانه ملت، در جلسه علنی روز سه‌شنبه 25 آبان ماه “محمدرضا خباز” در جریان بررسی ماده 110 لایحه برنامه پنجم توسعه با استناد به ماده 6 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: سرعت در بررسی مواد لایحه برنامه پنجم چیز خوبی است، اما دقت مقدم بر سرعت است.وی با بیان اینكه نمایندگان که از 6 صبح یکپارچه و با اشتیاق در جلسه علنی مجلس شرکت کرده اند، آمده اند تا در بارور شدن برنامه نقش داشته باشند، از رییس جلسه خواست اجازه دهد نمایندگان نظرات خود در موافقت و مخالفت با پیشنهادها ارائه كنند.”سیدمحمدحسن ابوترابی فرد” در پاسخ به تذکر خباز اظهار داشت: تنها در مواردی که ببینیم دولت و کمیسیون مخالف هستند و دغدغه‌های مخالفان را تامین می‌کنند از مخالفان درخواست می‌کنیم که صحبت نکنند.