دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی عقد قراردادهای بیع متقابل برای اكتشاف نفت و گاز

با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اجازه داده شد به منظور شناسایی و اكتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور در كلیه مناطق كشور با تاكید بر مناطق دریایی و خشكی مشترك با همسایگان كه عملیات اكتشافی مربوط با خطرپذیری طرف قرارداد انجام و منجر به كشف میدان قابل تولید تجاری شود، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اكتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 119 این لایحه را 164 رای موافق، 1 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن تصویب كردند.براساس این مصوبه مجلس؛ به وزارت نفت اجازه داده شد به منظور شناسایی و اكتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نیز انتقال و به كارگیری فنآوریهای جدید در عملیات اكتشافی ، در كلیه مناطق كشور( به استثناء استانهای خوزستان ، بوشهر و كهگیلویه و بویراحمد) با تأكید بر مناطق دریایی و خشكی مشترك با همسایگان كه عملیات اكتشافی مربوط با خطرپذیری(ریسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذكوردر ماده (118) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی كل كشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اكتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید هزینه‌های اكتشافی(مستقیم و غیرمستقیم)‌در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.به موجب این مصوبه؛ مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یك بار نیز قابل تمدید می‌باشد در صورتی كه در پایان مرحله اكتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.