دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی قاچاق مواد مخدر كاهش يافت

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با موفق ارزيابي كردن انسداد مرزهاي جنوب شرق كشور گفت: مطابق گزارش سازمان هاي بين المللي اين طرح ميزان قاچاق مواد مخدر از كشورهاي همسايه به ايران را 50 درصد كاهش داده است.سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم روز دوشنبه در مراسم پاياني «رزمايش همت مضاعف» در مرزهاي سيستان و بلوچستان افزود: انسداد مرزهاي جنوب شرق كشور مسير قاچاق مواد مخدر را تغيير داد بطوري كه اكنون از پاكستان به طرف آب هاي آزاد منحرف شده است.وي بيان كرد: بخش زيادي از انسداد مرزهاي جنوب شرق كشور به اتمام رسيد و اين طرح طي سه سال آينده تكميل خواهد شد.سردار احمدي مقدم با اظهار خرسندي از ارتقا توانمندي مرزباني كشور گفت: طي چهار سال گذشته توانايي مرزبانان 400 درصد رشد داشته و در هر زمان براي مقابله با مزدوران، بيگانگان و متجاورزان مرزي آمادگي كامل داريم.وي افزود: كشورهاي افغانستان و پاكستان محل پرورش تروريستها شده و درآمدهاي نامشروع از محل فروش مواد مخدر صرف ايجاد ناامني در مرزهاي جمهوري اسلامي مي شود.كساني كه به بهانه مبارزه با تروريسم به كشورهاي مسلمان حمله مي كنند اكنون خود تروريست پرور شده اند و به تشكيل اين گروه ها كمك مي كنند.سردار احمدي مقدم گفت: تقويت مرزباني و ايجاد امنيت پايدار در اولويت برنامه هاي ناجا است و اين نيرو كشور را از هر آسيبي مصون نگه خواهد داشت.مطابق شاخص هاي امنيتي، ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان وضعيت بهتري دارد.فرمانده نيروي انتظامي گفت: امنيت هر منطقه ريشه در اعتقادات و باورهاي مردم آن دارد و همين عامل شالوده توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تشكيل مي دهد.خدمات دولت به ويژه در مناطق محروم سيستان و بلوچستان محروميت را كمتر كرده است. دشمنان با تجهيز و تحريك گروهكهاي منحرف سعي در ايجاد ناامني و تفرقه بين اهل سنت و شيعه دارند.سردار احمدي مقدم گفت: واگذاري امنيت جنوب شرق كشور به خود مردم نتايج مطلوبي در پي خواهد داشت و باعث عمران و آباداني منطقه مي شود.نيروي انتظامي مصمم به از بين بردن تروريستها و برچيدن معضل قاچاق مواد مخدر در جنوب شرق كشور است لذا براي توسعه پايدار هماهنگي ارتش، سپاه و ناجا با بسيج مردمي حايز اهميت است.فرمانده ناجا همچنين خطاب به فريب خوردگان در گروهك هاي تروريستي گفت: نظام جمهوري اسلامي نسبت به كساني كه از كارهاي گذشته خود اظهار پشيماني كنند، رافت و مهرباني نشان خواهد داد.«رزمايش همت مضاعف» با حضور مرزبانان استان هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان و بكارگيري سلاح هاي پيشرفته و سناريوي جديد به مدت سه روز در منطقه مرزي ميرجاوه از توابع شهرستان زاهدان برگزار شد.