دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی معافیت‌های مالیاتی نیز هدفمند می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند در راستای هدفمند سازی فعالیت‌های مالیاتی و شفاف سازی حمایت‌های مالی اقداماتی را انجام دهد.به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای در جلسه علنی امروز سه‌شنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه در بخش “اصلاح نظام مالیاتی” در ماده 112 برنامه ، دولت را موظف کردند در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف سازی حمایت‌های مالی اقداماتی از قبیل جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه به عمل آورد.همچنین براساس تبصره این ماده به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانون مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد و براساس تبصره دو این ماده تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.نمایندگان مجلس در ماده 113 از برنامه پنجم سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند.کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط آن که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد  این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.براساس تبصره یک این ماده سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد از سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن هستند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضا الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نمایند.براساس تبصره 2 این ماده سازمان امور مالیاتی موظف شد با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام کند.