دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی نوري، زارع و الهامي محكوم شدند!

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال محمد نوري را به توبيخ كتبي و پرداخت مبلغ سي ميليون ريال جريمه نقدي و مازيار زارع را به مدت يك جلسه از همراهي تيم مربوطه در مسابقات رسمي محروم و پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم كرد.به گزارش ايسنا، محروميت تعيين شده براي مدت 6 ماه از تاريخ صدور تعليقي است و در صورت تكرار هرگونه تخلف علاوه بر تنبيه مقرر ،محروميت تعليقي به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.ساكت الهامي مربي مس كرمان نيز به علت اعتراضات مكرر به امر داوري به توبيخ كتبي با درج در پرونده و پرداخت ده ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.