دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی يك بازيكن دوپينگی در ليگ برتر !

احمد هاشميان گفت: نتايج 14 نمونه جديد آناليز از طرف آزمايشگاه كلن آلمان امروز دريافت كرديم كه بر اساس نتايج اعلام شده، تعداد 13 نمونه منفي و يك مورد مثبت اعلام شده است.به گزارش فارس، وي افزود: بر اساس گزارش اعلام شده از سوي آزمايشگاه كلن آلمان، ماده ممنوعه از دسته مواد محرك بوده و در طبقه بندي مواد ممنوعه مواد خاص محسوب مي شود. بر اساس نتايج رمز گشايي، اين نمونه متعلق به بازيكن فوتبال از يكي باشگاه هاي ليگ برتري بوده كه مراحل رسيدگي به تخلف آغاز و به محض صدور راي نهايي، جزئيات كامل به اطلاع عموم خواهد رسيد.