دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پیشنهاد مشکوک دولت و اصلاح مبهم تلفیق

بندی از لایحه برنامه پنجم به حضور شرکت‏های بیمه‎گر خارجی در ایران اشاره داشت که بررسی آن در مجلس حاشیه ساز شد.به گزارش خبرآنلاین، در لایحه دولت هیچ قیدی برای شرکت‎های بیمه گر در نظر گرفته نشده بود و متن ماده 108 به گونه‎ای نوشته شده بود که هر شرکت بیمه‎گری امکان فعالیت در ایران طی برنامه پنجم را می‏ یافت.کمیسیون تلفیق در جریان اصلاح این ماده با افزودن قید «تجاری» تاکید کرده بود که تنها شرکت‎های بیمه‎گر تجاری خارجی امکان فعالیت در ایران را دارند.جمشید انصاری که در مخالفت با این ماده سخن می‏گفت، پیشنهاد دولت را «مشکوک» و اصلاحیه تلفیق را هم «مبهم» خواند و افزود: اصلا مشخص نیست که چرا می خواهند شرکت‎های بیمه گر تجاری را که در ایران فعالیت کنند از پرداخت عوارض معاف کنند. مگر این کار را برای شرکت های بیمه‎گر داخلی می‏کنید که چنین مزیتی را برای بیمه‏گر خارجی قائل می‏شوید.