دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ترس رژیم اسراییل ازبمب فسفری غزه‌ای‌ها!

سرویس بین الملل ـ «آویگدور لیبرمن» وزیر نامتعادل رژیم صهیونیستی ادعا کرد : اسرائیل از سوی غزه بمباران می شود آنهم با بمب فسفری!به گزارش «»، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت: دولت اسرائیل در یادداشتی موضوع بمباران فسفری را به اطلاع سازمان ملل و شورای امنیت نیز رسانده و خواهان بررسی موضوع از سوی مجامع بین المللی شده است.همچنین «المحیط»، به نقل از سخنگوی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نوشت: حماس مسئول بمباران مناطق مسکونی اسرائیل با بمب های فسفری است.