دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی داريوش مصطفوي مادام‌العمر محروم شد

داريوش مصطفوي بنابر راي هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي فوتبال از حضور در خانواده فوتبال لغو عضويت و به طور مادام‌العمر از حضور در عرصه فوتبال داخلي و بين‌المللي محروم شد.به گزارش ايسنا، هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي فوتبال، داريوش مصطفوي را براساس ماده 64 اساسنامه فدراسيون كه برگرفته از اساسنامه فيفا و مصوب اعضاي مجمع است، از حضور در خانواده فوتبال لغو عضويت و او را از هرگونه فعاليت داخلي و بين‌المللي اين عرصه محروم كرد.اين تصميم در آخرين جلسه هيات كه هفته پيش برگزار شد، گرفته شده است.بر طبق ماده 64 اساسنامه اگر هر شخص شاغلي در فوتبال شكايتش نسبت به سازمان‌ها يا دستگاه‌هاي درون فوتبال را از طريق مراجع بيروني و مراكز قضايي خارج از فوتبال پي‌گيري كند، عضويتش در خانواده فوتبال داخلي و بين‌المللي لغو مي‌شود.هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي فوتبال مجوز بررسي و صدور حكم درباره افراد را از هيات رييسه فدراسيون گرفته است.