دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی فرار هنرپيشه سینما از صحنه تصادف!

«ب. ر»، بازيگر سينما و تلويزيون، در حالي كه به دليل بي احتياطي و بی توجهی به حق تقدم، با خودرويي تصادف كرده بود، پيش از رسيدن نيروهاي انتظامي از  محل وقوع تصادف گريخت.به گزارش خبرنگار «»، اين هنرپيشه زن، در يكي از پمپ بنزين هاي تهران، با وجود تأكيد ناظران مبني بر تخلف وي در صحنه تصادف، پيش از رسيدن مأموران انتظامي به نحوي كاملا بارز از صحنه مربوطه گريخت.«فرامرز. ح»، شهروند تهرانی كه خودرويش به دليل بي احتياطي و بی توجهی به حق تقدم از سوی هنرپيشه ياد شده، دچار خسارات جدي شده است، با ابراز گلايه از اين نوع رفتارها كه در جامعه بازتاب نامناسبي دارد، گفت: از كسي كه به هر حال، بنا به امكاني كه كشورمان در اختيارش گذارده تا در میان عموم مطرح شود، اين نوع رفتارها به هيچ وجه شايسته نيست!وي افزود: از سوی ديگر، اين رفتار ناشايست، در حالي از سوی اين بازيگر دیده شد كه معمولا اين گروه از مردم، خودشان را الگوي جامعه مي دانند؛ بنابراين ترديدي نيست كه امثال او بايد مراقب رفتارهايشان باشند و از دیگران بيشتر به قانون و حقوق عمومي احترام بگذارند.او همچنين گفت: با اعلام اين مطلب به رسانه ها، می خواهد مانع گسترش اين نوع برخوردهاي ناخوشايند شده و تلنگري به امثال اين فرد خاطي بزند.این شهروند تهرانی در پایان افزود: با استشهادي كه در محل وقوع حادثه و بنا به شهادت ناظران تهيه شده است، از اين فرد خاطي به مراجع قضايي شكايت كرده و پيگير است تا دست کم اين فرد متنبه شده و دريابد كه بي احترامي به قانون به هر شيوه و در هر موقعيتي پسنديده نيست.