دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی نباید حقی از ما در دریای خزر گرفته شود

عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکراتی
که در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر میان کشورهای ساحلی این دریا در جریان
است، گفت: نه تنها نباید اجازه بدهیم که حقی از ما گرفته شود بلکه باید
تلاش کنیم تمام حقوق ما به صورت کامل در دریای خزر تامین شود.

به گزارش خانه ملت، “محمد
کرمی راد” با اشاره به مذاکرات اجلاس
سران خزر که امروز- پنج شنبه- در باکو و لزوم مذاکرات در این
خصوص، گفت: بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای مختلف، 5
کشور همسایه خزر بوجود آمدند که مدت زیادی است که مناقشاتی روی این دریا
مطرح است و برخی از کشورهای ساحلی مسائلی را مطرح کردند.نماینده
کرمانشاه با اشاره به معاهدات بین المللی و حقوق دریاها، خاطرنشان کرد:
انشاء الله دولت و دستگاه سیاست خارجی از حقوق جمهوری اسلامی ایران از
آنچه در طول تاریخ سابقه داشته در دریای خزر دفاع کرده و مشکلی را در این
زمینه با توجه به رویکرد مناسب دولت در سیاست خارجی شاهد نخواهیم بود.عضو
فراکسیون اصولگرایان به حق جمهوری اسلامی ایران پیش از فروپاشی شوروی سابق
بر دریای خزر اشاره کرد و گفت: پیش از اینکه شوروی به کشورهای مختلف تجزیه
شود، 50 درصد آبهای خزر برای ما بود.وی تصریح کرد: بعد
از آنکه کشورهای اقماری شوروی سابق استقلال پیدا کردند طبعا برای هر یک از
این کشورها با توجه به نوع بافت جغرافیایی و قوانین بین‌المللی رژیم حقوقی
دریای خزر تعیین خواهد شد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با جامع توصیف کردن قوانین بین المللی درباره رژیم حقوقی
دریاها به مذاکرات درباره رژیم حقوقی دریای خزر اشاره کرد و گفت: در این
مذاکرات مرز آبی ما نباید هیچ تغییری بکند و براساس قوانین بین المللی
رعایت حقوق حقه ایران، اولین مطالبه جمهوری اسلامی باید باشد.نماینده
کرمانشاه با یادآوری پایان مهلت قرارداد 99 ساله اجاره باکو از سوی حکومت
وقت ایران به شوروی سابق، خاطرنشان ساخت: مهلت این اجاره تمام شده حالا
باید در نظر بگیریم، می توانیم ادعا کنیم که کشور جمهوری آذربایجان باید
به ایران برگردد.کرمی راد به قرارداد”نیشین استیت” بعد
از جنگ های جهانی اول و دوم اشاره کرد و گفت: براساس این قرار داد حق و
حقوق کشورها مشخص شده که براساس آن باید حقوق حقه همه ملت ها را در نظر
گرفت.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به
ادعاهای امارات درباره جزایر سه گانی ایرانی، خاطرنشان کرد: با توجه به
ادعاهایی که امارات با تحریک صهیونیسم بین الملل علیه جمهوری اسلامی مطرح
می کند، آیا ما هم می توانیم بگوئیم که خود امارات و برخی دیگر از کشورهای
حاشیه خلیج فارس برای ما بوده است.نماینده کرمانشاه با
اظهار اینکه آن چه که در قوانین و عرف بین المللی مطرح است باید پایه یک
گفتمان منطقی در مذاکرات دریای خزر قرار گیرد، افزود: حد سرزمینی ایران 
در دریای خزر کاملا مشخص است و عمق آن نیز بر اساس قوانین بین المللی برآب
های مختلف تعیین می شود.کرمی راد با اشاره به مذاکرات
امروز سران خزر در باکو، خاطرنشان کرد: در این مذاکرات و مذاکرات دیگر نه
تنها نباید اجازه بدهیم که حقی از ما گرفته شود بلکه باید تلاش کنیم تمام
حقوق ما به صورت کامل در دریای خزر تامین شود.عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جهت عمق دریای خزر به سمت ایران را
یک امتیاز ویژه برای تهران دانست و افزود: به خاطر همین ویژگی شاید برخی
از کشورهای حاشیه خزر بخواهند که به سمت این عمق آمده و از آن استفاده
کنند که در این راستا باید جمهوری اسلامی مراقبت کند که از ذخایر عظیم زیر
زمینی همچون نفت و موجودات آبزی به نحوی استفاده شود که مشکلی برای ما
بوجود نیاید.