دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی هیئت‌رئیسه‌به‌دنبال‌تعیین‌تكلیف‌طرح‌نظارت

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت كه با توجه به حساسیت رسیدگی به طرح نظارت بر نمایندگان، هیئت رئیسه به دنبال تعیین تكلیف آن است.

به گزارش فارس، محسن
كوهكن نماینده مردم لنجان و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان اظهار داشت:
كار‌ها در هیئت رئیسه تقسیم‌بندی شده‌اند و ارجاع طرح‌ها و لوایح به
كمیسیون‌ها از وظایف نایب رئیس اول با كمك 2 نفر از دبیران است. وی
افزود: هرگاه طرح یا لایحه‌ای ارائه شود كه از نظر عنوان و محتوا به نوعی
است كه به چند كمیسیون مرتبط می‌شود؛ تشخیص اینكه طرح یا لایحه از
كمیسیون‌های مرتبط به كدام كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی و به كدام
كمیسیون‌ها به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شود با نایب رئیس اول و 2 نفر از
دبیران است. سخنگوی هیئت رئیسه
مجلسخاطرنشان كرد كه طرح نظارت بر نمایندگان از یك نظر ماهیت حقوقی دارد و
به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مرتبط می‌شود و از طرف دیگر از اگر بخواهیم
مواد این طرح را در آئین نامه داخلی مجلس بیاوریم به كمیسیون آئین نامه
داخلی مجلس مرتبط می‌شود. نماینده
لنجان در مجلس یادآور شد: برخی نمایندگان معتقدند كه طرح مذكور با توجه به
اینكه طرحی نظارتی است بهتر است به كمیسیون اصل 90 ارجاع شود. كوهكن
خاطرنشان كرد: كمیسیون اصل 90 زمانی كه وظایف اصل 88 قانون اساسی را نیز
عهده دار بود و در خصوص سوالات نمایندگان پس از طرح در صحن علنی اعلام
می‌كرد كه قانع كننده است یا نه، به نوعی به آن كمیسیون نظارتی می‌گفتند. وی
ادامه داد: در حال حاضل كمیسیون اصل 90 مشخصا مسئولیت اصل 90 قانون اساسی
را دارد و مسئولیت نظارت را بر عهده ندارد مگر آنكه بگوییم كسی به شكایات
رسیدگی می‌كند عملا كار نظارت را انجام می‌دهد. به
گفته عضو هیئت رئیسه مجلس حتی ممكن است برخی نمایندگان معتقد باشند كه این
طرح كه به هیئت رسیدگی به تخلفات مرتبط می‌شود باید برای بررسی به كمیسیون
اجتماعی نیز ارجاع شود. كوهكن در ادامه
توضیحات خود خاطرنشان كرد: لذا نمایندگانی كه در این راستا در صحن علنی
مجلس تذكر می‌دهند بر اساس تشخیص خود یكی از این فرضیات را قطعی تلقی
می‌كنند؛ ولی هیئت رئیسه باید تمام جوانب امر را در نظر بگیرد. این
نماینده مجلس هشتم تصریح كرد: حتی ممكن است با توجه به اینكه هیچ یك از
كمیسیون‌‌ها مستقیما به این موضوع مرتبط نباشند؛ كمیسیون مشتركی تشكیل شود
و این طرح برای بررسی به آن ارجاع شود. وی
افزود: یكی از دلایل اینكه تا به حال وضعیت این طرح مشخص نشده است این است
كه این موارد و فرضیات مطرح است و الا دلیل خاصی برای اینكه این طرح به
كمیسیون خاصی ارجاع نشود وجود ندارد. نماینده
لنجان یادآور شد: با توجه به حساسیت موجود برای رسیدگی سریع‌تر این طرح و
ایجاد قانونی جامع در این زمینه، هیئت رئیسه با انگیزه به دنباله پیگیری
این موضوع است تا تعیین تكلیف شود.